Annons

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vill se flexibel flyktingpolitik

Regeringen vill kunna ha en ambitiösare asylpolitik än andra EU-länderna när de första stegen mot  en ny och mer likriktad asylpolitik i EU tas.  

På torsdag inleds de första diskussionerna mellan EU-länderna om en ny gemensam och striktare asyl- och migrationspolitik. Sveriges linje blir att bland annat kräva att medlemsländerna ska ha kvar ett visst handlingsutrymme att forma sin egen asylpolitik.

– Det måste finnas utrymme för medlemsländer att vid behov ha mer generösa regler än andra länder. Det kommer vi att hävda i förhandlingarna, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efter möte med riksdagens EU-nämnd på fredagen. Vad eventuell flexibilitet skulle användas till ville ministern i dagsläget inte slå fast.

Samma dag vädjade hjälporganisationen Röda korset i en debattartikel till regering och riksdag att medlemsländer måste avvisa EU-kommissionens förslag att göra om två direktiv på området till förordningar. Syftet med förändringen är att se till att samma regler för  behandlingen av asylansökningar och bedömningen kring vem som ska betraktas som flykting eller skyddsbehövande gäller i alla EU-länder. Enligt Röda korset får det till följd att medlemsländerna inte kommer att kunna gå utöver vad bestämmelserna i förordningen anger.

Men Morgan Johansson pekar istället på riskerna med att låta medlemsländerna tolka de nya reglerna vilket är möjligt om bestämmelser antas som EU-direktiv istället för EU-förordning.

– Det är nog en förordning som vi behöver ha för att säkerställa att asylrätten värnas. Annars kommer de länder som inte vill ta emot några flyktingar kunna hitta utvägar och hål att komma undan det. Frågan är var golvet ska ligga och om det blir möjligt för länder att i vissa situationer vara mer generösa än andra, sade Johansson.  

Förra årets stora flyktingström fick EU-kommissionen att under våren och sommaren lägga fram förslag som gör asylpolitiken mer likartad i medlemsländerna och reglerar vad som ska ske om ett land plötsligt får många asylansökanden. Det är dessa förslag som EU-ländernas migrationsministrar och Europaparlamentet ska försöka enas kring.

Någon gång i slutet av nästa år räknar ministern med att förhandlingarna om en ny asyl - och migrationspolitik är klara.