EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s utrikeschef: Partnerskap minskar afrikansk migration

EU:s utrikeschef Federica Mogherini ser framsteg i unionens migrationsavtal med afrikanska länder.

Vid EU-toppmötet i juni gav medlemsländernas stats- och regeringschefer klartecken till EU-kommissionen att inleda partnerskap med länder i Afrika i syfte att på sikt minska migrationsflödena.

Fem sådana partnerskap med Niger, Etiopien, Nigeria, Senegal och Mali har inletts. Minskningen av migranter är tänkt att ske genom att stoppa flyktingsmugglare, öppna legala vägar till EU och skicka tillbaka migranter som inte har rätt till internationellt skydd i EU-länderna.

På onsdagen presenterade EU:s utrikeschef, formellt kallad EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den italienska socialdemokraten Federica Mogherini, den första lägesrapporten. Hon lyfte fram Agadez i centrala Niger – en stor genomfartsled för migranter – som ett lyckat exempel.

– Vi har uppmuntrande uppgifter från Agadez i Niger när det gäller minskning i genomflödet av migranter, ökning av antalet frivilliga återtaganden och gripande av smugglare och människohandlare, sade Mogherini som tillade att initiativen tagits väl emot i de fem länderna.

– Vi har rört oss från ett gammalt angreppssätt till ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap där båda vinner, sade utrikeschefen.

Hittills har motsvarande närmare nio miljarder kronor investerats av EU i 59 olika program som ska skapa jobb. Sammanlagt har 17,4 miljarder kronor öronmärkts till olika projekt.

Enligt Mogherini ska liknande partnerskap, om de visar sig framgångsrika, inledas med andra länder som Libanon och Libyen.