EU:s säkerhetskommissionär Julian King.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länder pressas att anta PNR

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att göra mer för att bekämpa terrorism.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sin första av flera rapporter om läget i arbetet med gemensamma insatser mot terrorism, organiserad brottslighet och nätbrott.

– Vårt splittrade säkerhetssystem gör oss alla sårbara. Ett EU-lands inre säkerhet är lika med alla EU-länders inre säkerhet, sade EU:s inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos.

Onsdagens rapport är till stora delar en lista över vad kommissionen påminner att medlemsländerna ska göra på området. Man vill bland annat att medlemsländerna och EU-parlamentet enas om de så kallade terrorbekämpnings- och skjutvapendirektiven.

Säkerhetskommissionären, britten Julian King som på onsdagen gjorde sitt första pressframträdande, uppmanade länderna att skynda på arbetet med att driva genom alla åtgärder som krävs för att få de nya PNR-reglerna på plats. PNR innebär att flygpassagerares personuppgifter samlas in och delas mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter. Senast våren 2018 vill kommissionen att systemet är funktionsdugligt.

– Vi måste redan nu vidta de nödvändiga åtgärder för att kunna nå målet, sade Julian King som räknade upp elva medlemsländer som kommissionen tror kommer missa tidsfristen om inte mer görs.

Han lovade att bistå länderna, både med pengar och expertis, för att skynda på PNR-arbetet.