"För den som läser texten i avtalet framgår det svart på vitt att skyddet för arbetare och kollektivavtal endast kan stärkas och inte försämras med Ceta", skriver Christofer Fjellner (M). Arkivbild.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tveklöst svenska modellen överlever Ceta

Den svenska modellen har överlevt det mest långtgående ekonomiska samarbetet i världen, EU:s inre marknad, så hur skulle då ett frihandelsavtal med Kanada äventyra densamma, frågar sig Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) i replik till Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco.

Vi har anledning att vara stolta över den unika samsyn som finns i Sverige kring att öppenhet och frihandel gynnar svensk ekonomi och svenska jobb. Det är därför välkommet att de svenska fackens centralorganisationer stödjer EU:s frihandelsavtal med Kanada, det mest ambitiösa som EU hittills förhandlat.

Svenska företag behöver frihandelsavtal för att få bort tullar och andra hinder som de möter när de ska exportera. Det är så vi kan öka tillväxten, skapa nya och bättre arbetstillfällen och höja den köpkraft svenska arbetstagare får för sin lön.

Det är viktigt att EU:s handelsministrar i veckan lyckas komma överens om att skriva under Ceta, handelsavtalet med Kanada. För om vi inte kan komma överens med Kanada, vilket annat land skulle Europa kunna ingå ett frihandelsavtal med?

Kanada är likt Europa ett land med starkt skydd för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt miljön och folkhälsan. Det är därför Ceta har ett så tydligt och ambitiöst kapitel om arbetslivet och arbetet för stärkta rättigheter för arbetstagare.

Annons

För den som läser texten i avtalet framgår det svart på vitt att skyddet för arbetare och kollektivavtal endast kan stärkas och inte försämras med Ceta.

Men det är också därför jag inte kan förstå varför det skulle råda någon som helst tvekan att den svenska modellen skulle överleva under Ceta. Den svenska modellen har överlevt det mest långtgående ekonomiska samarbetet i världen, EU:s inre marknad, så hur skulle då ett frihandelsavtal med Kanada äventyra densamma?

Skälet till att svenska fackföreningar alltid välkomnat frihandel är uppenbart - flertalet av deras medlemmar är direkt beroende av frihandel.

Idag ser det ut som att socialdemokrater i belgiska Vallonien kan hindra EU från att komma överens om Ceta. Det skulle lägga en våt filt över Europas handelspolitik och det skulle skada de hundratusentals svenskar som arbetar i branscher som är beroende av handel.

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker (M)
Utskottet för internationell handel