Frankrikes och Tysklands försvarsministrar Jean-Yves Le Drian och Ursula von der Leyen har tillsammans tagit fram förslaget. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland och Frankrike vill ha mer militärt samarbete i EU

Med britterna på väg ut ur EU öppnas dörren för större militära samarbeten i unionen. Sverige vill dock avvakta.

Frankrike och Tyskland har inför veckans EU-toppmöte presenterat ett gemensamt utkast till hur medlemsländerna ska kunna öka sina militära och försvarsindustriella samarbeten. De föreslår bland annat ett nytt högkvarter och samverkan kring försvarsmateriel. Förslaget ska diskuteras i slutet av månaden när medlemsländernas försvarsministrar träffas.

Frankrike har länge varit det mest drivande landet för att öka det militära samarbetet och nu när Storbritannien, som är avogt inställda till detta, är på väg ut ur EU ser man chansen att ta upp frågan på högsta nivå. Vid junitoppmötet i Bryssel presenterade unionens utrikeschef Federica Mogherini en ny global strategi för EU där bland annat förslag på försvarssamarbeten ingår.

I första hand väntas ett fördjupat försvarssamarbete handla om att villiga EU-länder ska samordna inköp och tillverkning av försvarsmateriel. Detta som fått det informella namnet ”europeiska försvarsterminen” skulle gå ut på att länderna skickar in sina försvarsbudgetar till EU-kommissionen för samordning.

Det finns även planer på att återuppväcka den europeiska stridsgruppen som ännu inte satts in. Någon EU-armé är dock inte att vänta.

I fredags sade försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Europaportalen att Sverige avvaktar ett ställningstagande tills alla detaljer är kända.

– Vi anser att försvaret i första hand är en nationell angelägenhet men att man från en nationell nivå kan samverka med andra. Det kan naturligtvis finns delar som kan [vara] intressant att delta i. Men det tar vi ställning i när vi sett det konkreta innehållet, sade Peter Hultqvist.

I morgon onsdag väntas även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som tidigare förespråkat en europeisk armé, ta upp frågan under sitt årliga linjetal.

De fyra Visegradländerna Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen har också under en längre tid förespråkat större samarbete på området.

Enligt en opinionsundersökning från i våras är en klar majoritet, närmare tre av fyra, EU-medborgare för en gemensam försvars- och säkerhetspolitik mellan EU-länderna.

Redan 2013 skickade EU-kommissionen en trevare för att se vad medlemsländerna tycker om bland annat större samordning av tillverkningen av försvarsmateriel.

I november väntas EU-kommissionen lägga fram en handlingsplan om försvarsindustrisamarbeten.