Beatrice Ask var Sveriges justitieminister mellan 2006 och 2014. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ledande moderat vill strunta i EU-regler

Tidigare justitieminister Beatrice Ask anser att regeringen måste besluta om förlängning av gränskontrollerna utan att fråga om lov.

Den 11 november löper Sveriges tillfälliga gränskontroller i de södra delarna av landet ut. Vid en eventuell förlängning måste regeringen meddela EU-kommissionen som ansvarar för att se till att sådana gränskontroller är proportionerliga och inte i onödan hindrar den fria rörligheten.

Tidigare justitieminister Beatrice Ask (M) vill dock att regeringen inte ska tillfråga kommissionen först.

– Grundbulten för EU-samarbetet är den fria rörligheten och vi får utgå från att EU-kommissionen för en dialog med medlemsländerna när det gäller gränskontroller. Regeringen måste ta beslut i frågan utan att be om lov. Vi har haft en flyktingkris och den är ännu inte över, sade Beatrice Ask till SvD.

EU-kommissionen slog på onsdagen i en rapport fast att gränskontrollerna i de fem Schengenländerna Sverige, Österrike, Tyskland, Danmark och Norge är i linje med regelverket.

”[Det] verkar således att det vid tillfället för denna rapport fortfarande är nödvändigt att upprätthålla de tillfälliga interna gränskontrollerna”, heter det i rapporten.

Det är medlemsländerna i ministerrådet som på en rekommendation från kommission beslutar om en eventuell förlängning av kontrollerna. Enligt reglerna får kontrollerna förlängas till sammanlagt högst två år.

Den svenska regeringen har ännu inte beslutat om huruvida man avser be om en förlängning av gränskontrollerna.