Det var EU-parlamentet som begärde att EU-domstolen skulle granska PNR-avtalet med Kanada. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Domstol kan stoppa EU-avtal med Kanada

EU-domstolens generaladvokat anser att unionens avtal med Kanada om utbyte av flygpassageraruppgifter strider mot grundläggande rättigheter.

Generaladvokaten Paolo Mengozzis utlåtande som offenliggjordes på torsdagen innebär att det så kallade PNR-avtalet med Kanada inte kan undertecknas i sin nuvarande utformning. Avtalet gör det möjligt att utbyta och spara flygpassagerares uppgifter som exempelvis kreditkortsnummer och adress.

Det var den liberala partigruppen Alde i EU-parlamentet drivit på för att ta frågan till EU-domstolen.

– I flera år har vi ifrågasatt behovet och proportionaliteten i massiva överföringar av europeiska passageraruppgifter och den rättsliga grundet för detta, säger den nederländska liberala EU-parlamentarikern Sophie In’t Veld i ett uttalande.

Generaladvokaten menar bland annat att det i avtalet inte finns tillräckliga begränsningar för hur uppgifterna får användas eller att vilka typer av uppgifter som får samlas in definieras. Han kritiserade även att kanadensiska myndigheter kan vidarebefordra europeiska passageraruppgifter till andra länder.

Torsdagens utlåtande är inte bindande men EU-domstolen brukar i de flesta fall gå på generaladvokatens linje. När slutlig dom faller är inte klart.

EU har även liknande PNR-avtal med USA, Australien och ett mellan medlemsländerna som börjar gälla 2018. Detta är första gången som EU-domstolens utlåtande efterfrågas om ett avtal som ännu inte tagits i bruk.

EU-domstolen har under de senaste åren underkänt flera EU-lagar som går ut på att spara och dela personuppgifter. 2014 dömdes det så kallade datalagringsdirektivet ut med motiveringen att det inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter och är ett allvarligt intrång i privatlivet. 2015 ogiltigförklarade domstolen unionens dataöverföringsavtal med USA.