Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiska löntagare stora förlorare i finanskrisen

Endast grekerna har tappat lika mycket i löneutvecklingen som britterna sedan finanskrisens början. Men fler britter är i arbete nu än då.

Den brittiska fackliga centralorganisationen TUC har tagit fram den reella löneutvecklingen i ett trettiotal OECD-länder mellan 2007 och 2015.

Sammanställningen visar att brittiska och grekiska löntagarna varit de största förlorarna sedan finanskrisens början 2008. I båda länderna har reallönerna minskat med över tio procent.

I de flesta övriga länder har utvecklingen varit positiv men beskedlig. Den genomsnittliga reallöneökningen i OECD-länderna var under perioden 6,7 procent. Enligt TUC kan man ”under normala förhållanden förvänta sig [en ökning på] runt två procent per år och således 16 procent över åtta år”.

I Sverige ökade reallönerna med drygt tio procent. Störst ökning hade Polen med 23 procent.

Sett till sysselsättningsgraden – andelen av befolkningen som har ett arbete – har britterna dock klarat sig bättre. Under perioden 2007 till 2015 ökade denna andel i landet med 0,6 procentenheter medan den i Grekland minskade med nio procentenheter. Även i Sverige minskade sysselsättningsgraden, som är högst i EU, enligt sammanställningen något: 0,7 procentenheter.