Ungerns premiärminister Viktor Orbán har utlyst en folkomröstning om EU:s flyktingkvoter 2 oktober. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Orbán: Fängelse eller utvisning den vänligaste formen av försvar

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán går till allt hårdare attack mot Bryssel och menar att EU:s byråkrater hindrar ungrarna från att hantera migration och islam på det sätt de anser bäst.

Under ett tal i ungerska Tusnádfürdő i förra veckan slog Ungerns nationalkonservative premiärminister Viktor Orbán fast att en de viktigaste uppgifterna det kommande året är att ”gemensamt definiera på en europeisk nivå vad det är vi måste slåss mot”. Själv är han övertygad om att ha hittat vad det är som måste bekämpas.

– Migration utgör ett hot, ökar terrorism och ökar brottslighet. Massmigration förstör nationell kultur. Om vi inte accepterar denna uppfattning, om detta inte blir den europeiska samsynen kommer vi inte att kunna agera mot detta hot, sade Viktor Orbán.

Under fjolårets flyktingkris tog sig många migranter via Ungern norrut mot bland annat Sverige och Tyskland, men många sökte även asyl i Ungern. Landet svarade med att bygga ett staket, tårgas, kalla in armén och kritiserades för en inhuman behandling av migranter.

– Gränsskydd – i synnerhet när vi måste bygga ett staket och internera personer – är något som är svårt att rättfärdiga ur ett estetiskt perspektiv. Men lita på mig, men kan inte skydda gränserna – och därmed oss själva, med blommor och gosiga leksaker, sade Orbán som dock tillade att man måste göra en åtskillnad på migration och migranter för att inte ungrarna ska ses som ”ett hjärtlöst folk”.

– Men som sagt, migration kommer att förgöra oss. Och migration förkroppsligas av migranter. Vi måste därför, hur mycket vi än sympatiserar med dem och ser dem som offer, stoppa dem vid vår gräns och vi måste göra det tydligt att enligt våra lagar måste de som anländer olagligt sättas i fängelse eller utvisas från Ungern. Det finns ingen annan vänligare form av försvar.

Orbán anser att ”åtminstone tre dåliga beslut” ligger bakom situationen: att Europaparlamentets roll har stärkts i och med Lissabonfördraget, att EU-kommissionen ser sig själv som en politisk aktör och inte som en opolitiskt neutral institution. Det tredje är att kommissionen gått emot vissa medlemsländers vilja i vissa frågor. Han pekar på revideringen av utstationeringsdirektivet och omfördelningen av flyktingar.

I mitten av september träffas EU:s stats- och regeringschefer, förutom Storbritanniens, för att diskutera unionens framtid som 27 medlemsländer. De fyra länderna – Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen – i den så kallade Visegradgruppen ska till det mötet ta fram en gemensam plattform.

– [Medlemsländerna] måste komma samman för att diskutera Europas framtid eftersom Europas nuvarande politiska ledarskap misslyckats. Vi måste göra det tydligt att vårt problem inte ligger i Mecka utan i Bryssel. Våra hinder är inte islam utan byråkraterna i Bryssel. Vi skulle kunna hantera islam om vi tilläts att göra det på det sätt vi anser vi borde, sade Viktor Orbán.