Hoppa till artikelns andra spalt.

Spanien och Portugal missade budgetmål

För första gången anser EU-kommissionen att två euroländer brutit mot valutaunionens budgetregelverk.

Efter en rad politiskt motiverade uppskjutna beslut meddelade på torsdagen EU-kommissionen att Spaniens och Portugals åtgärder för att minska sina budgetunderskott är otillräckliga.

– På sistone har de två länderna tappat riktningen mot att korrigera sina alltför stora underskott och har inte mått sina budgetmål, sade EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis på torsdagseftermiddagen.

EU-ländernas finansministrar gav för tre år sedan Portugal till 2015 och Spanien till 2016 på sig att få ned sina underskott. Men kommissionen gör bedömningen att att ingetdera land klarar det.

Det är första gången som kommissionen tar ett sådant beslut trots att många euroländer tidigare inte klarat budgetreglerna om högst tre procents budgetunderskott och 60 procents statsskuld.

– Detta är komplexa men intelligenta regler som måste användas på ett intelligent sätt av kommissionen och rådet, sade ekonomikommissionär Pierre Moscovici som räknar med att medlemsländernas finansministrar i rådet i nästa vecka kommer att dela kommissionens bedömning.

Efter att finansministrarna har gjort det har kommissionen 20 dagar på sig att ta fram möjliga sanktioner. Det handlar om böter och inställda EU-bidrag. Kommissionen kan dock rekommendera att bötesbeloppet blir noll om det kan motiveras med ”exceptionella ekonomiska förhållanden eller efter en motiverad begäran av ett medlemsland”.

När det gäller EU:s struktur- och investeringsfonder måste kommissionen föreslå en indragning av utbetalningar för det kommande året. När medlemslandet i fråga åter följer budgetreglerna måste kommissionen lyfta sanktionerna.