EU-kommissionärer Valdis Dombrovskis och Pierre Moscovici.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Spanien och Portugal bröt mot budgetregler – slipper böter

På grund av det politiska läget och EU-tvivel väljer EU-kommissionen att inte bötfälla Spanien och Portugal för budgetbrott.

För tre veckor sedan fann EU-kommissionen att Spanien och Portugal inte gjort tillräckligt för att få ned sina budgetunderskott. Det för första gången två euroländer funnits skyldiga till att ha brutit mot valutaunionens budgetregelverk.

Utlåtandet bekräftades sedermera av medlemsländernas finansministrar. Kommissionen hade därefter att rekommendera storleken på dels böter, dels indrag av EU-bidrag.

I dag onsdag presenterade kommissionen sin rekommendation.

– Kommissionskollegiet enades i dag om att föreslå en annullering av böterna för båda länder, säger eurokommissionär Valdis Dombrovskis.

Enligt ekonomikommissionär Pierre Moscovici finns det tre anledningar till att länderna slipper under böter som hade kunnat uppgå till 0,2 procent BNP. För det första att både Spanien och Portugal tidigare gjort stora ansträngningar för att få ned sina budgetunderskott, att de två länderna kommit in med skrivningar om hur de ska få ned underskotten ytterligare och att det inte är ett lämpligt tillfälle att bötfälla länderna när ”folk tvivlar på EU” utan skulle istället vara kontraproduktivt.

– Det fanns anledning att bestraffa rent juridiskt men vi har tagit det förståndigaste beslutet politiskt och ekonomiskt sett, säger Moscovici.

Spanien, som brutit mot budgetreglerna sedan 2009, får istället ytterligare två år på sig att nå målet, Portugal, som inte klarat treprocentsmålet sedan 2008, ett år.

Medlemsländernas finansministrar ska nu ta ställning till förslaget om att annullera bötesbeloppen.

När det gäller den andra delen av straffet, indragna EU-bidrag under nästa år, återkommer kommissionen i höst med en rekommendation efter att ha rådslagit med EU-parlamentet.