Författningsdomstolen i tyska Karlsruhe hade tidigare tillfrågat EU-domstolen råd i frågan. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tysk domstol: Inte fel hjälpa krisländer

Den tyska författningsdomstolen menar att Europeiska centralbankens löfte om stödköp av euroländers statsobligationer inte strider mot tysk grundlag.

Under hösten 2012 meddelade Europeiska centralbanken, ECB, att den var beredd att stödköpa statsobligationer på andrahandsmarknaden för att få ned de höga räntor som vissa krisande euroländer tvingades betala för att låna pengar inom det så kallade OMT-programmet.

”OMT-programmet utgör […] ingen författningsrättsligt relevant risk för den tyska förbundsdagens rätt över budgeten” heter det i ett uttalande från författningsdomstolen som därmed godkänner ett eventuellt deltagande i programmet för landets centralbank.

Närmare 40 000 tyskar hade lämnat in en klagan till domstolen. De oroades för att stödköpsprogrammet, som ännu inte använts, skulle utgöra en risk för tyska skattebetalare.

Vintern 2014 hänvisade den tyska författningsdomstolen, som då tvekade på programmets laglighet, frågan till EU-domstolen. I juni 2015 slog EU-domstolen fast att OMT-programmet inte strider mot EU-lag.

Löftet från ECB från 2012 innebar att centralbanken lovar att köpa ett obegränsat antal statsobligationer från euroländer som redan fick krislån från någon av EU:s krisfonder. Löftet, som gavs under sensommaren 2012, fick finansmarknaden att lugna sig och räntorna på statsobligationer att sjunka till mer hållbara nivåer.