EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Flyktingkommissionär manar länder till större ansvar

EU-kommissionen lovar bli mer ”högröstad” mot medlemsländerna om de inte ökar mottagandet av flyktingar. Inom EU:s flyktingavtal med Turkiet har Sverige hittills tagit emot flest.

EU-länderna och Schweiz har sedan september i fjol tagit mot 2 280 asylsökande från Grekland och Italien. Det är långt från kommissionens mål på sex tusen per månad.

– Medlemsländerna måste öka sina insatser. Det räcker inte, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos under en presskonferens på onsdagen.

Sammanlagt har medlemsländerna åtagit sig att ta emot 100 000 flyktingar fram till september i nästa år. Avramopoulos menar att det målet är möjligt att nå.

– Vi måste göra det realistiskt. Alla medlemsländer måste förstå att det är dags för dem att leva upp till sitt ansvar.

Han hotade samtidigt att peka ut de länder som inte gör tillräckligt.

– Vi sätter tryck på alla medlemsländer. Väldigt snart kommer jag bli ännu mer högröstad och även peka ut de länder som inte följer reglerna, sade Avramopoulos som tillade att de nya reglerna för var och hur personer ska söka asyl i EU, de så kallade Dublinreglerna, inte kommer att leda någonvart om inte omfördelningen fungerar.

EU-kommissionen offentliggjorde även sin andra rapport över unionens flyktingavtal med Turkiet från 18 mars i år.

– Vi ser de första konkreta resultaten av EU:s Turkietavtal då bara 876 personer har ankommit Grekland sedan 15 maj, sade Avramopoulos som pekade på att det genomsnittliga antalet migranter per dag innan avtalet trädde i kraft 20 mars i år var 1 740 personer.

Under samma tidsperiod hade dock drygt 40 000 tagit sig över Medelhavet till Italien, en summa som är ungefär samma som under samma period i fjol enligt Avramopoulos men ”fortfarande för många”.

Sedan avtalet trädde i kraft har 462 migranter som inte ansökt om asyl skickats tillbaka till Turkiet. EU-länderna har, med Sverige som största mottagarland, tagit emot 511 syrier från Turkiet.

Kommissionären meddelade även att Turkiet ännu inte uppfyllt de 72 kraven som ställs för att landet ska få visumfrihet till EU. Han kunde inte sätta någon nytt datum för när en sådan visumliberalisering kan vara på plats. Enligt avtalet skulle Turkiet erbjudas visumfrihet i juli om kraven var uppfyllda.