Annons

Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-röra hos finansministern

Viss förvirring verkar ha uppstått när finansministern går emot riksdagen i en het EU-fråga om svartlistning av skatteparadis.

I förra veckan beslutade en närmast enig riksdag med Vänsterpartiet som enda undantag för att EU-kommissionen inte bör ges rätten att svartlista skatteparadis.

Bakom beslutet ligger invändningar i både civil- och skatteutskottet att EU-förslaget är alltför långtgående och därför bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Principen betyder att alla beslut i EU ska fattas så nära medborgaren som möjligt.

Inför riksdagsbeslutet uttalade sig även justitiedepartementet till riksdagen där det framgår att: ”Regeringen ifrågasätter den rättsliga grunden för [EU]-förslaget” .

När Europaportalen på onsdagen utanför EU-nämndens möteslokal i riksdagen frågar finansminister Magdalena Andersson (S) hur hon ser på saken har hon en helt motsatt uppfattning – att kommissionen visst ska få besluta om vilka länder som ska hamna på svarta listan. Hon säger dessutom att riksdagen står bakom henne.

Riksdagen vill inte att EU-kommissionen ska stå för svartlistning av skatteparadis, vad har du för uppfattning?

Vad hänvisar du till?, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Civilutskottet har uttalat sig om subsidiaritetsprincipen...

Just det, säger en av finansministerns rådgivare som står brevid ministern. Rådgivaren fortsätter: de tycker att svartlistningen ska göras på nationell nivå. Men det var bara civilutskottet så det var inte kopplat till de diskussioner som vi har haft.

– För nu har vi varit i skatteutskottet och fått stöd, säger finansministern.

Och i EU-nämnden, säger rådgivaren.

– Och i EU-nämnden har vi stöd för att vi tycker att kommissionen kan ha en svartlista av jurisdiktioner givet att det är tydliga, transparenta kriterier, säger finansministern.

Det enda som civilutskottet har tittat på var själva subsidiariteten, säger rådgivaren.

Ja just det, säger finansministern.

Men du tycker att EU-kommissionen ska göra det här?

Det har vi fått stöd för av i EU-nämnden i alla fall. Det är klart att det blir starkare om man gör det på EU-nivå än om enskilda EU-länder gör det, säger Magdalena Andersson.

Enligt EU-nämndens kansli har frågan om svartlistning av skatteparadis inte har varit uppe till beslut i nämnden och enligt skatteutskottet har frågan inte diskuterats med finansministern i utskottet.

Innan regeringen framför Sveriges uppfattning i EU:s ministerråd måste den först samråda med riksdagens EU-nämnd.

----

Finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare Fredrik Kornebäck kontaktade Europaportalen på fredagskvällen och meddelade att finansministern hade en annan aktuell europeisk svartlista i huvudet (mot pengningtvätt) och därför blandade ihop det. Kornebäck betonade att finansminister inte hade annan uppfattning än riksdagen.