Den 22 juni väntas riksdagen ta beslut i frågan. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagsutskott: EU-förslag om konsumentskydd går för långt

Riksdagens civilutskott anser att EU-kommissionens förslag om ett stärkt samarbete för att höja konsumentskyddet för bland annat näthandel strider mot närhetsprincipen.

I slutet av maj förslog kommissionen ett fördjupat samarbete mellan medlemsländerna för att stärka konsumentskyddet för i synnerhet nätshoppare. Det rör sig bland annat om att ge medlemsländernas ansvariga myndigheter möjlighet att stänga ned bluffhemsidor och kontrollera att webbsidor inte blockerar personer från andra EU-länder att handla.

Civilutskottet anser att delar av förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen som ska se till att beslut i unionen fattas så nära medborgarna som möjligt.

Ledamöterna anser bland annat att de föreslagna reglerna kring de nationella myndigheternas befogenheter är mycket långtgående och att de kan strida mot den självständighet som svenska myndigheter har enligt grundlagen.

Civilutskottet föreslår nu att riksdagen skickar ett så kallat motiverat yttrande till EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet. Om minst en tredjedel av parlamenten i medlemsländerna gör det får kommissionen ett så kallat gult kort och måste då antingen dra tillbaka förslaget, omarbeta det eller ha kvar det, men då motivera varför.

Hela riksdagen väntas ta ställning i frågan 22 juni.