Désireé Pethrus (KD) i riksdagens EU-nämnd.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige måste stå fast mot Turkiet

Om Turkiet inte uppfyller kraven, däribland reformerar landets mycket kontroversiella antiterrorlagstiftning, ska de inte ges visumfrihet till EU.  Här får inte regeringen vika ner sig. Det skriver Désirée Pethrus (KD) ledamot av riksdagens EU-nämnd.

Sverige måste, när EU´s migrationsministrar möts på ministerrådsmöte den 20 maj, stå fast vid att Turkiet måste ha genomfört alla de reformer som krävs för att Turkiet ska få den av EU utlovade viseringsfriheten för sina medborgare.

EU-kommissionen har konstaterat att turkiska myndigheter ännu inte har uppfyllt7 av 74 åtgärdskrav. Fem krav som brådskande ska åtgärdas rör korruptionshinder, dataskydd, avtalsförhandling med Europol, rättsligt samarbete med EU´s medlemsstater samt revidering av terrorismlagstiftning. 

Nu finns det en risk att EU kommissionen väljer att se mellan fingrarna för att skynda på viseringspolitiken för att Turkiet ska stå kvar vid det avtal som EU´s stats-och regeringschefer slöt med Turkiets premiärminister Ahmet Davatoglu den 18 mars.

Ett krav från Turkiet var då att de skulle få viseringsfrihet för sina medborgare till sommaren. Avtalet mellan EU och Turkiet syftar till att stoppa flödet av irreguljära migranter via Turkiet till Europa.

Turkiet bör inte få en gräddfil in i EU. EU´s stats- och regeringschefer men också migrationsministrarna måste stå upp viktiga värden som press-, yttrande- och mediefrihet liksom demokrati och mänskliga rättigheter. EU´s värderingar ska inte tummas på.

Annons

Särskilt i frågan om turkisk terrorlagstiftning är det viktigt att EU inte viker ner sig. Med hjälp av antiterrorlagstiftning stryper landets ledning nämligen den fria tillgången till information. Tillgången till sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube har begränsats liksom internet. Kritiska journalister har trakasserats, förlorat sina jobb och hamnat i fängelse.

Dessutom har oberoende medier och civilsamhällesorganisationer fått problem med skattemyndigheter, och med domstolarnas hjälp kastas meningsmotståndare och journalister i fängelse. Likaså har de fackliga rättigheterna tagit flera steg tillbaka de senaste åren.

Landets långa historia av förtryck gentemot sina minoriteter som kurder, kristna, armenier, syrianer, kaldéer, araber, aleviter men också romer får inte glömmas bort. Alltför länge har de förnekats sina rättigheter och diskrimineras i en hårdför assimileringspolitik. Kvinnor lever också i en utsatt situation.Flera rapporter vittnar om ett utbrett våld mot kvinnor, på gatan såväl som i hemmet.

Att leva som HBTQ-person i Turkiet är också mycket svårt. Acceptansen är i det närmaste obefintlig i landet. Fredsprocessen mellan staten och PKK har helt avstannat och båda sidor har nu tagit till våld vilket resulterat i att oroligheter sprider sig i landet och där många nu dött i strider.

Det måste vara tydligt att EU kräver respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Då kan inte EU tala med dubbla tungor utan måste stå fast vid kraven på de som vill närma sig EU. Det måste gälla även Turkiet. 

Désirée Pethrus
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i EU-nämnden