Annons

Den 8 juni går EU-kommissionens förslag till debatt och beslut i riksdagen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagsutskott vill hindra EU-kommissionen svartlista skatteparadis

En stor majoritet i riksdagens civilutskott invänder mot ett EU-förslag om att öka insynen i storföretags skattebetalningar. Vänsterpartiet menar att det är nödvändigt att ge EU-kommissionen mandat att svartlista skatteparadis för att hindra skatteflykt.

Civilutskottet anser att delar av förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen som ska se till att beslut i unionen fattas så nära medborgarna som möjligt.

Med sitt förslag vill EU-kommissionen att det ska blir lättare att upptäcka om multinationella företag smiter undan skatt. Detta ska ske genom att storföretag måste redovisa hur mycket vinst de gjort och hur mycket skatt de betalat i alla EU-länder.

Kommissionen vill även sätta upp en gemensam svartlista över skatteparadis. Men civilutskottets ledamöter, som hänvisar till regeringens och skatteutskottets uppfattning, anser inte att kommissionen ska få rätt att besluta om vilka länder och områden som ska vara med på den listan.

Utskottet invänder även mot att kommissionen vill att det bara ska krävas kvalificerad majoritet i ministerrådet där medlemsländernas ansvariga ministrar ska besluta om direktivet. Istället vill ledamöterna att förslaget, liksom vid alla skattefrågor på EU-nivå, ska kräva att samtliga medlemsländer ställer sig bakom det.

”Eftersom skattepolitiken i första hand är ett nationellt ansvar påminner utskottet EU-kommissionen om att den bör ta särskild hänsyn och iaktta försiktighet när den föreslår åtgärder som påverkar detta för medlemsstaterna så känsliga område”, heter det.

Som enda parti vänder sig Vänsterpartiet mot den tolkningen och reserverar sig.

”Vänsterpartiet anser att den föreslagna listan är en central åtgärd för ett väl fungerande informationsutbyte och att det är nödvändigt att kommissionen får rätt att besluta om den”, heter det.

Civilutskottet föreslår nu att riksdagen skickar ett så kallat motiverat yttrande till EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet. Om minst en tredjedel av parlamenten i medlemsländerna gör det får kommissionen ett så kallat gult kort och måste då antingen dra tillbaka förslaget, omarbeta det eller ha kvar det, men då motivera varför.

Onsdag 8 juni är frågan planerad för debatt och beslut i riksdagen.