Hoppa till artikelns andra spalt.

Trendbrott: Fler dör i trafiken

För första gången har antalet personer som dör i trafiken i EU-länderna ökat. I Sverige fortsätter trenden åt andra hållet.

Trenden sedan 1990-talet, då de första uppgifterna finns tillgängliga, har antalet personer som förolyckats i trafiken minskat. Men preliminära siffror för 2015 visar att antalet nu ökar.

– De senaste siffrorna är en besvikelse. Vi har inte lyckats att minska antalet offer på våra vägar, sade EU:s transportkommissionär Violeta Bulc på torsdagen.

Sammanlagt omkom ungefär 26 000 personer. Jämfört med 2001 har dock detta minskat påtagligt då antalet var 54 900.

Kommissionen listar en rad orsaker till att antalet trafikdöda inte minskar utan istället ökar, där ingår bland annat ökat mobilanvändande. Bulc vill att medlemsländerna tar ett rejäla tag för att bryta trenden.

– Vi behöver inte bara förbättringar utan en betydande omställning. Jag vill att medlemsländerna visar mer politisk vilja, sade Bulc.

I Sverige minskade dock antalet trafikdöda något. Sett till befolkningen hade Sverige under fjolåret minst trafikdöda efter Malta. Störst andel hade Rumänien och Bulgarien.

Jämfört med andra delar av världen har EU den lägsta vägdödligheten. Under 2015 var antalet döda i medlemsländerna 50,5 per 1 000 000 invånare. Motsvarande siffra i USA var 106 och i hela världen 174.

För första gången har kommissionen även kunnat sammanställa statistik över antalet som skadades i trafiken. Under 2014 beräknas 135 000 personer ha skadats i trafikrelaterade olyckor. En majoritet av dessa var fotgängare, cyklister och personer på tvåhjulade motorfordon.

Tillsammans med dödsfallen beräknar kommissionen kostnaderna för detta, som sjukvård och materiella skador, till åtminstone 900 miljarder kronor.