PNR står för Passenger Name Record och innehåller information om passagerna som insamlas av flygbolag. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Terrordåd driver fram kontroversiell registrering av flygpassagerare

I fem år har EU-parlamentet och medlemsländerna bråkat om regler kring insamling av flygpassagerares uppgifter.

Efter många om och men ska EU-parlamentet på torsdag rösta om det så kallade PNR-direktivet. Förslaget tvingar flygbolag att samla in uppgifter om passagerna och dela med sig av dem till brottsbekämpande myndigheter i medlemsländerna.

Kommissionen lade sitt förslag om att samordna insamlingen av passageraruppgifter redan 2011 men EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet har inte kunnat komma överens om lagstiftningens utformning. En majoritet i parlamentet har ansett att insamlingen och sparandet av personuppgifterna utgör ett brott mot privatlivets helgd och inte kommer stoppa terrorister.

Frågan fick nytt bränsle efter Charlie Hebdo-attacken i Paris för ett år sedan. Fjolårets terroristdåd i Paris och de nyliga attackerna i Bryssel har ökat medlemsländernas tryck på EU-parlamentet att nå en överenskommelse.

Ministerrådet och parlamentet enades preliminärt i december. Det ansvariga utskottet i parlamentet, Libe, röstade för överenskommelsen med siffrorna 38 mot 19. Samtidigt fick parlamentet igenom en uppgörelse med ministerrådet om en reformering av det tjugo år gamla dataskyddsdirektivet, vilket var ett av parlamentets krav för att anta PNR.

Det ansvariga Libe-utskottet ska rösta om överenskommelsen om dataskydd på måndag kväll så att hela parlamentet kan ta ställning till det på torsdagen.

– Vi tryckte på så hårt för att dataskyddsdirektivet ska röstas om samtidigt som PNR eftersom vi behöver ett tydligt rättsligt ramverk för hur personuppgifter kan sparas och delas, sade Claude Moraes, brittisk socialdemokratisk EU-parlamentariker och ordförande i Libe-utskottet i ett uttalande.

Socialdemokratiska S&D och de båda högergrupperna EPP och ECR väntas stödja PNR. Medan gröna gruppen och vänstergruppen GUE/NGL är emot. På fredagen sammanfattade Miljöpartiet kritiken i ett pressmeddelande: “De gröna motsätter sig PNR eftersom det är ett ineffektivt och oproportionerligt sätt att bekämpa terrorism och istället leder till en massövervakning av vanliga människor.”