Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige åter i budgetbalans

Sverige var ett av fyra EU-länder som under 2015 inte hade något budgetunderskott. Om alla statsskulder läggs samman är varje EU-bo skyldig 225 000 kronor.  

Med en budgetbalans – skillnaden mellan statens inkomster och utgifter – på plus minus noll var Sverige ett av fyra EU-länder utan underskott under 2015. Det visar preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat.

Det är första gången sedan 2010 som den svenska budgeten inte har ett underskott. Enligt EU:s budgetregler får underskottet vara högst tre procent av bruttonationalprodukten, BNP. Under 2015 var det sex EU-länder som inte klarade det målet, däribland Storbritannien och Frankrike.

– Datan visar en övergripande positiv utveckling både när det gäller underskotten i euroområdet och EU […] och att statsskulderna efter en topp under 2014 har minskat både i euroländerna och EU som helhet, sade EU-kommissionens ekonomitalesperson Annika Breidthardt på torsdagen.

Men även om den samlade statsskulden i EU-länderna minskat är det det rekordmånga av länderna som inte klarar budgetregeln som säger att statsskulden får vara högst 60 procent av BNP. Under 2015 misslyckades 17 länder att leva upp till skuldkravet vilket är det högsta antalet under 2000-talet.

Sverige var ett av de elva EU-länder som klarade målet med en statsskuld på 43,4 procent.

Om man räknar om EU-ländernas statsskulder i förhållande till befolkningsstorleken har irländarna den största skulden med motsvarande 400 000 kronor per person. I Sverige är motsvarande siffra 185 000 kronor per invånare.

Efter att Eurostat i slutet av april bekräftar uppgifterna kommer kommissionen med sin årliga bedömning om huruvida länderna bryter mot budgetreglerna.