Hoppa till artikelns andra spalt.

Ryssland triggar ökade militärutgifter i Centraleuropa

Länderna runt Ukraina och Ryssland fortsätter att rusta upp. Samtidigt har åtstramningarna i de västeuropeiska ländernas försvarbudgetar saktat ned.

De central- och östeuropeiska länderna ökade under fjolåret sina militärutgifter. Det visar en sammanställning från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Jämfört med 2014 ökade de centraleuropeiska länderna sina militärutgifter förra året med över 13 procent. Det är framför allt länder som gränsar till Ukraina och Ryssland – som Litauen, Polen och Slovakien – som ökar sina utgifter.

“[Ökningen i Centraleuropa] har till stor del föranletts av rädsla för rysk aggression i samband med Ukrainakrisen”, heter det.

Samtidigt minskade de västeuropeiska länderna sina utgifter med en procent. Det är dock en mindre minskning än under föregående år. I Sverige ökade utgifterna med 0,3 procent.

I Ryssland ökade de militära utgifterna med över sju procent. Men enligt Sipri var utgifterna lägre än förväntat eftersom Ryssland har tvingats skära ned i sin budget på grund av det svåra ekonomiska läget.

Sedan 2009 har militärutgifter i Central- och västeuropa stadigt minskat på grund av bland annat den ekonomiska krisen.

”Det sågs under 2015 tecken på att den åtstramningsdrivna minskningen i militära utgifter i Väst- och centraleuropa som härskat sedan 2010 kan går mot sitt slut”, heter det.

Grekland som sedan 2009 gjort omfattande nedskärningar i sin försvarsbudget ökade under fjolåret utgifterna på området med tio procent.

Medan Danmark och Sverige minskade sina militära utgifter mellan 2000 och 2015 ökade Finland och Norge sina.

För hela världen ökade de militära utgifterna under 2015 med en procent. De samlade utgifterna utgör 2,3 procent av världens BNP.