Miljöpartiet i EU-parlamentet stödjer inte svenska regeringens linje om PNR. På bilden EU-parlamentariker Bodil Valero (MP). Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljöpartiet gick mot regeringen om PNR

EU får nya regler för insamling av flygpassagerares uppgifter men även för rätten att bli bortglömd på nätet.

Miljöpartiets fyra Europaparlamentariker gick som väntat på torsdagen emot den röd-gröna regeringens linje och röstade nej till det så kallade PNR-direktivet. Att miljöpartister driver olika linjer i samma fråga ligger inom mandatet menar EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP).

– Jag är här på mitt mandat, det är ingen som tvingar oss att rösta emot vår övertygelse, säger Bodil Valero till Ekot.

PNR-direktivet går ut på att flygpassagerares uppgifter samlas in och skickas till berörda myndigheter i medlemsländerna för att försöka stoppa terrorister och andra grova brottslingar.

– Vi har antagit ett viktigt nytt verktyg för att bekämpa terrorister och människosmugglare, sade den brittiske konservative EU-parlamentarikern Timothy Kirkhope som ansvarat för frågan.

Liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström välkomnar utfallet.

– För att bekämpa terrorism krävs att medlemsländerna upplåter en del av sin bestämmanderätt till EU och att samarbetet mellan ländernas brottsbekämpande myndigheterna intensifieras, sade hon i ett uttalande.

Även Anna Hedh (S) är positiv och menar att det finns tydliga begränsningar för hur PNR-uppgifterna får användas

– Ett samlat EU-regelverk gör det möjligt att ha samma integritetsskydd i hela EU och kommer underlätta utbytet av uppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i olika medlemsstater, sade Anna Hedh.

EU-parlamentet antog samtidigt på torsdagen nya regler om dataskydd. Att de båda paketen röstades samtidigt var ett krav från parlamentet som tidigare stoppat PNR-direktivet med motiveringen att det utgör ett brott mot privatlivets helgd.

Miljöpartiet välkomnar det nya dataskyddspaketet.

– Nu får människor större kontroll och rätt till självbestämmande över vad som görs med deras personuppgifter på internet, sade EU-parlamentariker Max Andersson (MP) i en kommentar.