Brexit skulle ge negativa ekonomiska och politiska konsekvenser för Sverige , skriver Eva Nordmark ordförande i TCO.

Bild: Alexander Mahmoud

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löntagare förlorare i brittisk EU-omröstning

Sverige behöver en beredskap för ett eventuellt nytt EU på midsommaraftonens morgon, dagen efter den brittiska folkomröstningen. Det skriver Eva Nordmark, ordförande för fackliga Tjänstemännens Centralorganisation, TCO.

Europafacket tog igår ett tydligt ställningstagande för att Storbritannien bör stanna kvar som medlem av EU. Opinionsmätningar pekar på en oviss utgång av folkomröstningen den 23 juni. Det finns undersökningar som visar att fackliga medlemmars röst kan bli avgörande, men att de inte verkar vara intresserade av omröstningen.

Många britter känner sig uteslutna från debatten inför folkomröstningen, en debatt som hittills har styrts av interna stridigheter inom regeringspartiet Tories. Folkomröstningen handlar dock inte om förtroendet för den brittiske premiärministern, utan om Europas framtid, om tillväxt, sysselsättning och arbetstagarnas rättigheter.

En ”Brexit” skulle vara ett hårt slag för förtroendet för EU som samarbetsorganisation. Om ett land lämnar samarbetet finns det naturligtvis risk att fler gör detsamma. Internationella valutafonden varnade dessutom i dagarna för allvarliga regionala och globala ekonomiska konsekvenser på grund av att etablerade handelsrelationer skulle avbrytas.

Brexit skulle också få ekonomiska och politiska konsekvenser för Sverige. En analys gjord av Stockholms Handelskammare visar att Storbritannien är en viktig exportmarknad för många svenska regioner. Ett brittiskt utträde skulle därmed kunna ”kosta både jobb och utebliven tillväxt” i Sverige. Vad gäller politiska konsekvenser skulle Sverige förlora en viktig allierad i många frågor, till exempel vad gäller synen på frihandel, förhållandet mellan euro- och icke-euroländer samt EU:s budget. Vi svenskar skulle helt enkelt bli mer isolerade vid förhandlingsborden i EU:s institutioner.

Ett brittiskt utträde skulle även riskera att allvarligt urgröpa de brittiska arbetstagarnas rättigheter eftersom viktiga EU-regler inte längre skulle vara tillämpliga, regler som vi inom den europeiska fackliga familjen har kämpat hårt för. Det gäller bland annat icke-diskriminering, arbetstider, information och samråd samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Den brittiska fackliga centralorganisationen TUC driver en kampanj för att informera sina medlemmar om de negativa konsekvenserna av Brexit. Det är en viktig kampanj som möjliggör en mer informerad debatt med arbetstagarna i centrum, vilket i sin tur kan leda till ett högre valdeltagande och därmed ”Bremain”.

Men även ett fortsatt, ändrat, brittiskt EU-medlemskap kan få konsekvenser. I sina årliga övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2016, konstaterar den svenska regeringen att det är ”av strategisk betydelse för oss att Storbritannien stannar kvar i EU”. TCO instämmer givetvis i detta men har samtidigt uttalat kritik mot den så kallade sociala nödbroms som blir verklighet vid Bremain. Vi förutsätter att Sverige inte kommer att utnyttja denna möjlighet att begränsa EU-arbetstagares tillgång till det svenska sociala trygghetssystemet. Men vad betyder egentligen överenskommelsen mellan EU och Storbritannien för unionen och dess medlemsländer? Finns det länder som kommer att kräva liknande undantag som britterna fick igenom i förhandlingarna?

Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU är oerhört viktigt för det europeiska samarbetets framtid. Det är även avgörande för Sveriges ekonomi och politiska möjligheter att utveckla EU till ett samarbete för tillväxt, sysselsättning, social sammanhållning och hållbar utveckling. Ett positivt besked den 23 juni kan förhoppningsvis leda till att EU-länderna går från internt navelskåderi och käbbel till att gemensamt möta dagens stora utmaningar, exempelvis flyktingsituationen.

Alla vi som är för ett starkt europeiskt samarbete – oavsett om vi är en facklig organisation eller en arbetsgivarorganisation, oavsett om man är moderat eller socialdemokrat – bör engagera oss i en debatt om EU:s framtid. Sverige behöver en beredskap för hur vi ska förhålla oss till ett nytt EU på midsommaraftonens morgon.

Eva Nordmark
Ordförande TCO