Milan Martin Cvikl vid Europeiska revisionsrätten ansvarar för granskningen av kommissionen. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen anklagas för slapphet mot EU-länder

EU-kommissionen kräver ytterligare reformer samtidigt som unionens egna revisorer menar att kommissionen måste upprätthålla budgetregelverket striktare.

Internationella valutafonden nedjusterade tidigare i månaden tillväxten i världen. EU-kommissionen gör samma bedömning och uppmanar medlemsländerna att fortsätta genomföra reformer.

– I Europa är riskerna överhängande. Vi behöver ett förnyat åtagande om strukturreformer, säger eurokommissionär Valdis Dombrovskis på tisdagen.

Varje år granskar kommissionen medlemsländernas budgetar för att se om underskotten riskerar att bli för stora. Om så är fallet kan medlemslandet i slutänden tilldömas böter om det inte gör något åt saken. Hela proceduren kallas ”förfarandet vid alltför stora underskott”.

Europeiska revisionsrätten kritiserar dock i en rapport på tisdagen hur kommissionen lever upp till reglerna om budgetdisciplin i medlemsländerna.

”Det beror på att kommissionen inte fullt ut använde sina befogenheter att tvinga medlemsstaterna att tillhandahålla heltäckande uppgifter och följa rekommendationer”, heter det i revisorernas rapport där kommissionens granskning av sex medlemsländers ekonomi undersökts av revisorerna.

Revisionsrätten menar dessutom att kommissionen kan strunta i de egna reglerna.

– Kommissionen spelar en central roll för att se till att förfarandet vid alltför stora underskott fungerar som det ska. Men den måste bli striktare. Den vet inte tillräckligt om vad som händer på fältet och den tillämpar inte reglerna konsekvent, sade Milan Martin Cvikl den ansvarige revisorn.

Kommissionen välkomnar dock kritiken.

– EU-kommissionen tar EU-rättens arbete på mycket stort allvar. Rättens rapport är ett konstruktivt försök att kritiskt utvärdera proceduren, säger kommissionens ekonomitalesperson Annika Breidthardt på tisdagen.