Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-revisorer: Misslyckat miljöarbetet med Östersjön

Europeiska revisionsrätten konstaterar att medlemsländernas planer på att minska farliga kemikalier i Östersjön saknar både ambition och lämpliga indikatorer.

Mellan 2007 och 2013 bidrog EU med motsvarande 43 miljarder kronor för att rensa  avloppsvatten till Östersjön som är ett av världens mest förorenade hav. EU har dessutom varit med och finansiera projekt i Vitryssland och Ryssland för att förbättra vattenkvaliteten.

Efter en granskning av tre av länderna runt Östersjön – Finland, Lettland och Polen – har EU:s revisionsrätt kommit fram till att insatserna inte varit tillräckliga.

– Om vattenkvaliteten i Östersjön ska förbättras krävs mer riktade åtgärder och mer samarbete med Ryssland, sade Ville Itälä, den ansvariga ledamoten i revisionsrätten i ett uttalande.

– Att Östersjön ska bli rent är en dröm för nära 100 miljoner människor. För att uppnå det bör de berörda länderna använda de befogenheter som de förfogar över i mycket större utsträckning.

Den största förorenaren av Östersjön är enligt revisionsrätten jordbruket.