EU-kommissionärer Carlos Moedas, Andrus Ansip och Günther Oettinger.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Biljoner utlovas i en fjärde industriell revolution

EU-kommissionen vill samordna digitaliseringen av näringslivet och startat pilotprojekt kring bland annat öppna forskarmoln, smarta städer och bostäder.

EU-kommissionen lade på tisdagen fram en rad åtgärder som ska se till att EU:s företag och industrier digitaliseras i det som kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Paketet handlar om att skapa rätt grogrund för våra industriers digitala framtid. Det ska se till att alla industrier i Europa kan dra full nytta av digitala innovationer, sade på tisdagen EU-kommissionär Andrus Ansip som ansvarar för det som kallas den digitala inre marknaden.

Bland det tjugotal nya initiativ som kommissionen presenterar återfinns förslag på att standardisera och samordna medlemsländernas arbete med att digitalisera näringslivet. Det handlar bland annat om mobila G5-nät och IT-säkerhet. I dag finns över 30 olika nationella och regionala digitaliseringsplaner, enligt kommissionen.

Enligt kommissionen kan digitaliseringen av produkter och tjänster öka intäkterna med motsvarande en biljon kronor per år under de kommande fem åren.

– Digitaliseringen är den avgörande förändringen i ekonomi och samhälle under detta och nästa årtionde, hävdar internetkommissionär Günther Oettinger.

Kommissionen hoppas att motsvarande 460 miljarder kronor ska kunna samlas ihop under de fem kommande åren från statliga och privata investerare för att bekosta omställningen.

Som ett pilotprojekt vill kommissionen sjösätta ett europeiskt forskningsmoln. Molnet ska vara öppet och erbjuda forskare en möjlighet att lagra, utbyta och använda data inom alla vetenskapsområden. Från och med nästa år ska alla data som skapas inom EU:s forsknings- och utbildningsprogram Horisont 2020 ingå i molnet och göra öppna för alla.