EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans presenterar sina förslag till veckans toppmöte.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Grekland och Turkiet får huvudroller i europeiskt asyldrama

EU-kommissionen försäkrar att unionens flyktingplan med Turkiet är laglig. Samtidigt riskeras den svenska regeringens planerna att få flytta asylsökande till andra EU-länder.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans lade på onsdagen fram de principer för den plan som man hoppas medlemsländernas stats- och regeringschefer och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu ska enas om vid veckans toppmöte i Bryssel.

– Som européer kan vi inte och kommer inte att vända ryggen mot dem som behöver internationellt skydd, säger Timmermans om planen som går ut på att alla migranter som tagit sig från Turkiet till Grekland ska skickas tillbaka till Turkiet.

Grunderna till planen togs fram vid det extrainsatta EU-toppmötet med Turkiet i förra veckan.

För att planen ska gå att genomföra rent rättsligt måste dock både Turkiet och Grekland göra ändringar i sina nationella lagstiftningar. Grekland måste lagändra så att Turkiet erkänns som ett säkert land att skicka tillbaka flyktingar till och Turkiet måste behandla alla ansökningar enligt internationell rätt.

– Medlemsländerna måste även vara övertygade om att [Turkiet] respekterar grundläggande rättigheter, icke-diskriminering och internationell rätt, säger Timmermans.

Hur planen ska gå till i praktiken är ännu inte klart. Enligt kommissionen ska alla migranter som anländer Grekland från Turkiet skickas tillbaka till Turkiet. Ett läckt utkast, som Europaportalen läst, till uttalande från toppmötet gör dock gällande att det grekiska asylsystemet, som 2011 dömdes ut av både EU-domstolen och Europadomstolen som undermåligt, först ska snabbhantera de asylansökningar som kommer in. Avslag ska även kunna överklagas. De migranter som inte söker asyl eller vars ansökan är ”ogrundad eller otillåtlig” ska enligt utkastet skickas tillbaka till Turkiet.

De syrier som får sin asylansökan godkänd ska omflyttas till EU-länderna. För varje syrier som EU skickar tillbaka till Turkiet, ska en tas emot. De syrier som inte tidigare försökt ta sig till Grekland ges företräde. Övriga nationaliteter som får sin ansökan godkänd omflyttas dock inte. Alla asylansökan från kurder som flyr Turkiet ska behandlas i Grekland.

Organisationen Amnesty kritiserar Timmermans förslag och menar att Turkiet inte kan anses vara ett säkert land, ens för syriska flyktingar.

– Att erbjuda vidarebosättning [av syrier från Turkiet] som beror på hur många personer som är redo att riskera sina liv [för att ta sig över Egeiska havet till Grekland] är helt enkelt fel, sade Amnestys Europachef John Dalhuisen i en kommentar.

Enligt tidigare beslut ska EU-länderna internt omfördela 54 000 flyktingar utöver dem som redan bestämts ska flyttas från Italien och Grekland. Kommissionen vill nu använd den lediga kvoten och ytterligare en kvot för tredje land för att sammanlagt omflytta 72 000 syriska flyktingar från Turkiet. Därmed skulle den svenska regeringens förhoppningar om att flytta flyktingar från Sverige grusas.

Under fjolåret lämnades det in över 360 000 asylansökningar från syrier i EU-länderna, det vill säga fem gånger så många som erbjuds nu.

– Vi kommer stöta på fler svårigheter. Men jag tror det kan göras, säger Timmermans som tillägger att planen bara är en tillfällig lösning vars syfte är att stoppa ”flyktingsmugglarnas affärsmodell”.

Enligt det läckta utkastet ska Turkiet få ytterligare pengar utöver de 28 miljarder som EU redan utlovat till de runt tre miljoner flyktingar som finns i landet.

Ett av kraven som Turkiet ställt på EU för att gå med på planen är visumfrihet för landets medborgare senast i juli i år. För att klara detta måste landet enligt Timmermans uppfylla de återstående 37 av de sammanlagt 72 kraven som ställs på länder som vill kunna resa passfritt i Schengen senast i slutet av april.

Planen ska diskuteras av stats- och regeringscheferna i morgon torsdag och på fredag vid det ordinarie marstoppmötet. Flera länder har dock invändningar mot planen. Bland annat vägrar Cypern, som militärt ockuperas av Turkiet, dra tillbaka sitt veto mot att öppna fler kapitel i förhandlingarna om ett framtida turkiskt EU-medlemskap.