Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt, uppmanar de svenska EU-parlamentarikerna och den svenska regeringen att på allvar sätta djurens välbefinnande högt upp på den politiska agendan.

Bild: Kim-Evert Olofsson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Dags för Europa att prioritera djuren

Det finns många akuta djurskyddsfrågor i arbetet kring djurvälfärd inom EU. Det skriver Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt och Reineke Hameleers, Director, Eurogroup for Animals.

Den nya kartläggning som publicerades i förra veckan av EU-invånarnas inställning till djurskyddsfrågor visar tydligt att invånarna vill ha ett EU som agerar för bättre djurvälfärd och de vill att åtgärder genomförs nu.

En färsk opinionsundersökning från Eurobarometern visar att:

•  Mer än fyra av fem EU-invånare vill se bättre välfärd för djur i livsmedelsindustrin.

•  Nästan tre fjärdedelar av invånarna anser att djurskyddet bör vara bättre än det är i dag.

•  Nio av 10 européer tycker att importerade produkter bör respektera EU: s djurskyddsnivå. De anser även att EU borde göra mer för att främja medvetenheten om djurskydd världen över.

Vi ser Eurobarometerns resultat som en stark uppmaning till Europeiska kommissionen att ta civilsamhällets synpunkter om djurskydd på högsta allvar. Ett första steg är att formulera en strategi för det här arbetet för de kommande åren.

Det finns många akuta djurskyddsfrågor som borde få hög prioritet i det fortsatta arbetet kring djurvälfärd inom EU. För att nämna några:

•  Över 80 miljoner grisar kastreras årligen utan bedövning eller smärtlindring inom EU. Den befintliga lagstiftningen om svanskupering av grisar efterlevs inte internationellt.

•  1,4 miljarder djur transporteras årligen över långa avstånd under fruktansvärda förhållanden. Det finns idag ingen maxlängd för transporterna och i många mottagarländer är djurskyddsbestämmelser och slaktförhållanden förskräckliga.

•  För mjölkkor, nötdjur för köttproduktion, kaniner, ankor, gäss och fiskar saknas särskild EU-lagstiftning samtidigt som de drabbas av stort lidande iden fortsatta intensifieringen av industriellt jordbruk.

•  Både den lagliga och olagliga handeln med sällskapsdjur och exotiska djur går på högvarv. Det finns idag inga riktiga rättsliga mekanismer för att skydda de här djuren.

Vi uppmanar de svenska EU-parlamentarikerna och den svenska regeringen att på allvar sätta djurens välbefinnande högt upp på den politiska agendan!

Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt
Reineke Hameleers, Director, Eurogroup for Animals