Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inför söndagens möte med Storbritanniens premiärminister David Cameron.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tusk: Ännu ingen uppgörelse med Storbritannien

Trots intensiva förhandlingar vill Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ha ytterligare tid för att hitta en acceptabel lösning på de brittiska EU-kraven.

Rådsordförande Donald Tusk och Storbritanniens premiärminister David Cameron träffades på söndagskvällen i London för att diskutera läget i förhandlingarna om det brittiska EU-medlemskapet.

Inför mötet uttryckte Tusk förhoppningar om att de båda skulle kunna nå en preliminär överenskommelse att skicka ut till övriga EU-länders stats- och regeringschefer.

Men förhandlingarna roddes inte i hamn denna gång.

– Ännu ingen överenskommelse. Intensivt arbete under det kommande dygnet av största vikt, twittrade Donald Tusk efter mötet.

– En överenskommelse måste vara acceptabel för alla 28 EU-länder. Inga kompromisser om grundläggande friheter.

Han hade hoppats att en preliminär uppgörelse skulle kunna skickas ut i dag måndag. Men istället måste ytterligare förhandlingar till mellan företrädare för medlemsländernas stats- och regeringschefer innan så kan ske. I synnerhet ska Berlin och Paris konsulteras.

Från brittiskt håll sades mötet ha gjort ”stora framsteg”, enligt en talesperson för David Cameron.

Cameron och Tusk ska ha närmat sig en lösning på den fråga som hittills nominerat debatten – hur Storbritannien ska kunna begränsa tillgången till landets välfärdssystem för arbetande personer från andra EU-länder.

– Detta är ett stort genombrott vilket innebär att premiärministern kan hålla sitt löfte om att begränsa arbetsrelaterade bidrag till EU-migranter under fyra år, sade den brittiska talespersonen.

Hur en sådan lösning ser ut är dock oklart. En ”nödbroms” som kan sättas in om ett lands välfärdssystem överbelastas på grund av stora inflöden av arbetare från andra medlemsländer diskuteras.

Det spekuleras i att begränsningen ska gälla under en sjuårsperiod. Ett annat alternativ är att begränsningen av tillgången till arbetsrelaterade bidrag bara ska omfatta personer som tjänar under en viss nivå.

Även inom de övriga tre områdena där Cameron har ställt krav på EU behövs ytterligare tid för att enas enligt talespersonen.

I fredags träffade David Cameron även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Bryssel – ett extrainsatt möte som tyder på att förhandlingarna går in i ett intensivt skede.

Premiärministern hoppas att det ska finnas ett färdigt utkast till uppgörelse innan EU:s toppmöte 18-19 februari och att stats- och regeringscheferna då ska kunna ställa sig bakom den. Detta för att den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet ska kunna äga rum innan sommarledigheterna.