Marie Granlund (S) är kritisk till de KU-anmälningar som riktas mot regeringen.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Socialdemokraterna tillbakavisar moderat EU-kritik

Okynnesanmälningar kallar Marie Granlund (S) Moderaternas KU-anmälningar mot regerings EU-politik. Hon menar att regeringen hanterar EU-frågor på samma sätt som tidgare regering.

Moderaternas talesperson i EU-nämnden Ulrika Karlsson har lämnat in nio anmälningar till riksdagens konstitutionsutskott, KU. Det har fått Socialdemokraterna att reagera.

– Min bestämda uppfattning är att de mandat som givits på EU-nämnden inför olika rådsmötet har fullföljts. Det här är okynnesanmälningar, säger Marie Granlund till Europaportalen, talesperson för Socialdemokraterna i EU-nämnden, om Karlssons anmälningar. Hon vill kommentera de enskilda fallen innan KU gjort sin granskning. Granlund frågar sig dock varför ingen har tagit upp de påstådda bristerna tidigare vid EU-nämndens möten.

– Jag upplever att regeringen hanterat frågorna på samma sätt som den tidigare regeringen, säger Marie Granlund.

Regeringen är enligt regelverket skyldig att samordna sin EU-politik med riksdagens EU-nämnd, något som enligt moderaterna har missköts.

– Jag ger regeringen underkänt. Jag vänder mig till KU för att de ska granska om [regeringen] fullgör sin samrådsplikt, säger Ulrika Karlsson och nämner i synnerhet tre händelser de senaste månaderna som hon menar behöver genomlysas.

Det första är när statsminister Stefan Löfven (S) begär och får mandat i EU-nämnden för att på EU-toppmötet i november driva linjen att ”Dublinförordningen gäller”.  Men dagen därpå vid toppmötet kräver han att Dublinförordning ska ersättas med ett nytt system. Detta att utan diskuterat frågan med nämnden.

Den andra händelsen utspelar sig också i november när försvarsminister Peter Hultqvist (S) i Bryssel lovar Frankrike militärt stöd utan att först förankrat frågan i EU-nämnden.

Det sista och tredje exempel som Karlsson tycker är anmärkningsvärt är någon vecka gammalt när inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att han kan acceptera att ett framtida Frontex, som ska skydda EU:s yttre gräns, ska kunna gå in i ett medlemsland och under speciella omständigheter ta över gränsskyddsfunktioner även mot statens vilja.

Den inställningen står helt i motsättning till vad statsminister i EU-nämnden slog fast så sent som i oktober förra året: ”…det är en nationell fråga. Det är den uppfattningen Sverige driver och kommer att driva.”

Har du förståelse för att det i EU-politiken i bland kan vara snabba puckar för att få majoritet och komma vidare i en fråga?

– Ja och EU-nämnden är i tjänst i princip hela tiden. Det är ingen ovanlighet att vi har telefonmöten på helger och nätter, säger Ulrika Karlsson.

I månadsskiftet maj-juni väntas konstitutionsutskottet ha granskat anmälningarna.