Hoppa till artikelns andra spalt.

Skakig EU-prognos spår bättre tider

Ekonomin i EU fortsätter att omgärdas av risker men Sverige ser ut att lägga in en högre ekonomisk växel.

Den ekonomiska återhämtningen i EU-länderna spås fortgå under de närmaste åren, enligt EU-kommissionens ekonomiska vinterrapport.

Återhämtningen beror enligt ekonomikommissionär Pierre Moscovici på främst tre saker: det låga oljepriset, den undervärderade euron och Europeiska centralbankens åtgärder. I år och nästa väntas nästa alla medlemsländers ekonomi växa och arbetslösheten minska.

Men prognosen är mycket osäker enligt Moscovici som menar att risken att utfallet blir sämre än prognosens beräkningar är större än att den blir bättre.

– Det är en prognos omringad av risker. Och riskerna har ökat påtagligt, säger Moscovici under torsdagens presentation av rapporten som ligger till grund för kommissionens granskning av medlemsländernas ekonomi.

Han pekar på risker som flyktingkrisen, den instannande globala ekonomin, Grekland och läget i EU:s närområdet som Ryssland och Ukraina.

Kommissionen slår dock fast att Sverige ”lägger in en högre växel” och att den svenska ekonomin är ”en av de snabbast växande i EU”. Anledningen till detta är ökade investeringar, att exporten återvänder och ökad offentlig konsumtion.

Kommissionen räknar dessutom med att den höga svenska tillväxten kommer fortsätta med 3,2 procent av bruttonationalprodukten i år och 2,9 procent under nästa. Det är en uppjustering jämfört med höstens prognos med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

Samtidigt spås arbetslösheten i Sverige under nästa år ha minskat till 6,7 procent.