Den tidigare fackföreningsaktivisten och numera EESK:s ordförande Georges Dassis.

Bild: EESK

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Glöm inte bort EU2020

Tillväxt och konkret fattigdomsbekämpning är två viktiga delmål i EU2020-strategin som måste lyftas fram. Det skriver Ellen Nygren LO:s ledamot av EESK i Bryssel.

Vid Europeiska ekonomisk sociala kommitténs EESK möte 17 – 18 februari fördes en debatt om EU:s årliga tillväxtöversikt.

Till debatten var europaparlamentarikern Maria Joao Rodrigues inbjuden, eftersom hon är föredragande för detta ärende i europaparlamentet. Hon talade om att den europeiska integrationen genomgår en grundläggande kris. Planeringsterminen ska användas så att vi kan uppnå våra uppsatta mål inom Europa 2020-strategin och det är tämligen bortglömt idag. Europa 2020-strategin måste användas för att införliva tillväxt- och sysselsättningsstrategier.

Hon ställde också frågan om vilken väg eurozonen ska ta, eftersom kommissionen för första gången infogat en särskild rekommendation till euroländerna. Intern devalvering med lägre löner är inte rätt väg.

Vi måste öka intern efterfrågan. Företag måste skapa arbetstillfällen i Europa. Den inre marknaden måste fullbordas och vi måste ta itu med krisen inom eurozonen. Bankerna måste övervakas. EESKs yttrande om den årliga tillväxtöversikten betonar vikten av investeringar i sysselsättning och socialpoltik.

Andra dagen antogs ett yttrande om fattigdomsbekämpning utarbetat på initiativ från det nederländska ordförandeskapet. Fattigdomsbekämpning ingår i de nederländska prioriteringarna för EU-arbetet första halvan av 2016.

EESK uppmanar ministerrådet att upprepa sitt åtagande från Europa 2020-strategin om att antalet personer som lever under fattigdomsgränsen ska minskas med minst 20 miljoner fram till 2020. Kommittén rekommenderar att fattigdomsmålet finns med under hela processen från den årliga tillväxtöversikten till de landsspecifika rekommendationerna.  

Ellen Nygren