Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt fler tillfälliga arbetare kommer till Sverige

Antalet utstationerade löntagare ökade under fjolåret med 5 000. De största grupperna kommer från Polen, Tyskland och Litauen.

Under fjolåret registrerade Arbetsmiljöverket närmare 43 000 tillfälliga arbetstagare från andra länder i Sverige, visar en rapport från myndigheten.

Det är en ökning med 5 000 jämfört med året innan.

De flesta är utskickade från företag i Polen, Tyskland och Litauen. De största branscherna de utstationerade arbetar inom är byggverksamhet, runt 18 000, och tillverkning, runt 10 000.

Sammanlagt sysselsätter byggverksamheten, exklusive utstationerade, i Sverige i dag drygt 300 000 personer och tillverkning knappt en halv miljon.

En majoritet av de utstationerade arbetar i Sverige kortare än två månader.