Nederländernas premiärminister Mark Rutte. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor press på nederländskt ordförandeskap

Nederländerna tar över EU:s roterande ordförandeskap och får hantera några av unionens största utmaningar.

Ordförandeskapslandet växlar två gånger per år och det ansvarar för det dagliga arbetet mellan medlemsländernas ministrar. Nederländernas tre ledord är välstånd, frihet och säkerhet.

Landet kommer tvingas hantera några av de största utmaningar som EU-samarbetet ställts inför: flyktingkrisen och Storbritanniens omförhandling av medlemskapet.

Det nederländska ordförandeskapet understryker även vikten av att EU inte ska lägga sig i frågor som löses bäst på nationell nivå och pekar på frågor som sjukvård, utbildning, pensioner och beskattning. EU-kommissionen prickade i fjol Nederländerna för att ha skriv ett olagligt och konkurrenshämmande skatteavtal med den amerikanska kaffekedjan Starbucks.

Vilket land som innehar ordförandeskapet kan i många fall vara avgörande för hur väl medlemsländerna och EU-parlamentet lyckas komma överens i känsliga frågor. Nederländerna har som ursprungsmedlem i EU stor erfarenhet av att inneha ordförandeklubban och förväntningarna att landet ska leverera är stora.

Nederläderna inleder ett så kallat triosamarbete där tre medlemsländer som innehar ordförandeskapet i rad samarbetar om att sätta EU-agendan. De andra två länderna i denna konstellation är Slovakien och Malta. Tillsammans har de tagit fram ett program som sträcker sig 18 månader framåt.

Nederländerna, som tar över ordförandeskapet efter Luxemburg, har under sex månader framöver det otacksamma arbetet att försöka medla mellan medlemsländer och EU-parlamentet i olika lagförslag. Men ordförandeskapet är även en möjlighet för landet att visa upp sig för resten av EU.

Parallellt med ordförandeskapet pågår en inrikespolitisk debatt inför att nederländarna i en rådgivande folkomröstning i april ska rösta om Ukrainas gällande samarbetetsavtal med EU. Enligt en färsk opinionsundersökning leder nej-sidan med bred mariginal.