Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Putin: EU:s sanktioner skadar Ryssland

Den ryske presidenten medger att EU:s sanktioner mot Ryssland för dess aggressiva inblandning i Ukrainakrisen har påtagliga ekonomiska effekter på landet.

Vladimir Putin anser att västs sanktioner mot Ryssland inte kommer att hjälpa Ukraina.

– De är enfaldiga och vållar bara skada för båda sidor, sade Vladimir Putin i en intervju med tyska Bild på måndagen.

EU:s sanktioner, som infördes stegvis under 2014 och förlängdes i fjol, är tvådelade. Dels inreseförbud och frysta tillgångar för en rad ryska och ukrainska nyckelpersoner, dels ekonomiska sanktioner i form av förbud mot ryska statsägda banker att låna pengar på den europeiska finansmarknaden och exportförbud för militära varor och utrustning för oljeutvinning.

– [De finansiella] sanktionerna skadar Ryssland påtagligt, sade Putin som tillade att de sjunkande energipriserna har en större effekt på de ryska olje- och gasexportinkomsterna.

Den ryske presidenten menar dock att landets handelsbalans med omvärlden åter är positiv.

– Men vad EU uppvisar med sanktionerna är trots det ett absurt skådespel.

EU:s sanktioner är knutna till det så kallade Minskavtalet om bland annat vapenvila i östra Ukraina och en ny ukrainsk författning. Putin anser att det är helt upp till den ukrainska regeringen i Kiev att se till att avtalet uppfylls.

– Man kan inte kräva något av Moskva som makthavarna i Kiev i själva verket måste uträtta, sade Vladimir Putin.