Hoppa till artikelns andra spalt.

Minskat stöd för amerikanskt handelsavtal

Under det senaste året har stödet för ett frihandelsavtal mellan EU och USA minskat något men en majoritet av EU-borna ställer sig fortfrarande positiva till det. 

När EU:s opinionsmätare Eurobarometern under hösten 2015 tillfrågade över 27 000 personer om deras inställning till ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA svarade drygt hälften, 53 procent, att de är för.

När samma fråga ställdes hösten därförinnan, 2014, svarade något fler, 58 procent, att de var för.

Samtidigt har motståndet mot handelsavtalet, som EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström hoppas ska vara färdigförhandlat under president Barack Obamas mandatperiod, ökat från 25 till 32 procent.

Annons

Motståndet mot ett handelsavtal med USA har mellan de två sonderingstillfällena ökat i nästa alla medlemsländer. Mest har motståndet växt i Nederländerna och Tyskland.

I endast fyra medlemsländer – Tyskland, Luxemburg, Österrike och Slovenien – är en större andel mot än för ett handelsavtal med USA, visar undersökningen.