Hoppa till artikelns andra spalt.

Majoritet för EU-armé

Drygt hälften av EU-borna tycker att det vore en bra idé att skapa en EU-armé. Men svenskarna är de största motståndarna.

53 procent av de tillfrågade i Eurobarometerns novemberundersökning ställer sig bakom en framtida gemensam EU-armé. I 21 av de 28 medlemsländerna är en större andel för än mot en sådan armé.

Annons

39 procent anser att det vore en dålig idé. Bland de sju länder med fler motståndare än förespråkare är motståndet allra störst i Sverige där närmare två av tre är mot.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid flera tillfällen förespråkat att EU-länderna på sikt sätter samman en armé.