EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under årets första presskonferens.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juncker ger inte upp om flyktingfördelning

EU-kommissionens ordförande accepterar inte att vissa medlemsländer vägrar ta emot flyktingar. 

Medlemsländerna har i dagsläget omfördelat 272 flyktingar av sammanlagt 160 000 utlovade platser. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är mycket missnöjd med resultatet.

– Jag accepterar inte att vissa medlemsländer säger att de inte är villiga att ta emot flyktingar. Vi måste fortsätta med omfördelningen. Jag kommer inte tillåta medlemsländerna att göra som de vill, säger Juncker på fredagen under sin första presskonferens för året.

– Vi rör oss mot en allvarlig förtroendekris om vi under 2016 inte lyckas utföra det vi juridiskt och politiskt har lovat att göra. Det finns inte på bordet att ett beslut av denna typ inte genomförs. Jag kommer inte att ge upp.

Har preciserade dock inte vad han avser göra men kommissionens vanliga verktyg för att få medlemsländerna att genomföra det de enats om är att hota med EU-domstolen där dryga böter kan dömas ut.

Samtidigt spår FN:s flyktingorgan UNHCR att det under nästa år kan komma runt en miljon flyktingar till EU via Turkiet. Det är fler än fjolåret 850 000 flyktingar som tog sig den vägen till EU.

Under året väntas kommissionen lägga fram tre konkreta förslag på asyl- och migrationsområdet. Det rör sig om ett paket för att förhindra flyktingsmuggling, åtgärder för att underlätta laglig invandring och en uppdatering av den så kallade Dublinförordningen som reglerar asylansökan i medlemsländerna.

Ett syfte med en sådan uppdatering är enligt Juncker att se till att flyktingarna inte längre ska kunna välja vilket medlemsland de ska till. I flera fall har flyktingar vägrat omflyttas till vissa medlemsländer.

– Vi kan inte ha en situation där de som kommer till Europa arrogant väljer var de vill bo. Det är inte möjligt.  Ingen flykting har en inneboende rätt bestämma vart de vill eller vägra att skickas till ett visst land, säger Jean-Claude Juncker.

Kommissionsordföranden oroas även för Schengensamarbetet när allt fler länder inför gränskontroller och pekade på vilka konsekvenser detta fått och med kontrollerna vid Öresundsbron.

– Kostnaden för dessa kontroller har redan nått 300 miljoner euro.

Följderna om Schengen skulle falla är enligt Juncker långtgående.

– Schengen är en av EU-integrationens största framgångar. Utan Schengen, utan den fria rörligheten, är euron inte meningsfull. Vad gör det för nytta att ha en gemensam valuta om man inte kan resa över kontinenten? De som gör sig av med Schengen, gör sig även av med den inre marknaden, säger Jean-Claude Juncker.