Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF: Flyktingkris störst kostnad för Sverige

Sverige beräknas få störst utgifter för flyktingmottagandet i Europa men är även bland de länder som spås tjäna mest.

Enligt Internationella valutafonden IMF:s beräkningar kan kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige under 2016 uppgå till motsvarande en procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det är den klart högst siffran bland de 19 europeiska länder som organisationen gjort prognoser för.

Rapportförfattarna skriver dock att dessa ”uppskattningar är mycket preliminär”.

Samtidigt är Sverige ett av de länder vars ekonomier på kort sikt beräknas växa mest. Detta på grund av exempelvis inkvartering av flyktingar och att arbetsmarknaden expanderar.

”De förväntade initiala effekterna på det sammanlagda BNP i EU är positiva men små med en mer betydande inverkan på de länder där flyktingströmmarna är koncentrerad”, skriver rapportförfattarna och syftar på Österrike, Tyskland och Sverige som är de tre EU-länder som tagit emot förhållandevis flest flyktingar.

Under nästa år räknar IMF med att BNP:n kommer att öka med 0,4 procent i Sverige – efter Österrike den största ökningen.

På längre sikt kommer den ekonomiska inverkan enligt IMF att bero på hur snabbt flyktingarna kommer in på arbetsmarknaden i de respektive länderna.

Om en sådan integration fortlöper framgångsrikt kan BNP i Österrike, Sverige och Tyskland år 2020 bli mellan 0,5 och 1,1 procent högre än om länderna inte hade tagit emot några flyktingar.