Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya danska beslut utmanar internationella flyktingkonventioner

De nya danska reglerna för asylsökande är enligt landets migrationsminister på gränsen till vad de internationella reglerna tillåter.

De borgerliga partierna har enats med socialdemokraterna om en rad åtgärder för att försvåra för invandrare. Förslagen lades fram inför Folketinget på måndagen.

Enligt utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg får Danmark nu den tuffaste asyllagstiftningen av alla länder i närområdet.

– Vi har fått ett mycket, mycket bra paket. Det är en markant uppstramning på asylområdet, sade Inger Støjberg till public service DR Nyheder.

I paketet ingår bland annat krav på att asylsökande själva måste betala för en stor del av sitt uppehälle på asylboenden och sämre möjligheter till familjeåterförening.

Danska myndigheter får dessutom rätt att beslagta asylsökandes pengar och värdesaker för att se till att de betalar för sitt uppehälle.

– Jag vill inte avvisa att det vid en viss tidpunkt kan komma fler åtstramningar. Men om man tar familjeåterföreningsreglerna så är det inget tal om att vi är på gränsen till vad [de internationella] konventionerna tillåter, sade Inger Støjberg.

Danmark överväger även att liksom grannländerna Sverige och Tyskland att införa gränskontroller.

Jämfört med Sverige har under året betydligt färre personer sökt asyl i Danmark. Fram till september i år hade 73 000 ansökt som asyl i Sverige och 9 600 i Danmark. Det motsvarar 7,6 per tusen svensk och 1,7 per tusen dansk.

En vecka efter att den nya borgerliga regeringen tillträdde i somras kom det första lagpaketet för att “strama upp villkoren för utlänningar markant”. Förändringen som trädde i kraft i september innebar kraftigt sänkta bidrag för asylsökande med det uttryckliga syftet att färre asylsökande ska välja Danmark.