Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, möte i Bryssel 9-10 december 2015.

Bild: EESK

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
EESK vill ha gemensamt asylsystem för EU

Skapa ett gemensamt asylsystem baserat på harmoniserade procedurer i hela EU. Det innefattar ömsesidigt erkännande av beslut om flyktingstatus, delat ansvar och solidaritet och en översyn av Dublinförordningen. Det föreslår EESK skriver Ellen Nygren ledamot av kommittén.

Vid  sitt decembermöte antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, med en bred majoritet en resolution om flyktingmottagande. Flyktingfrågorna diskuterades också i samband med antagande av flera yttranden och i en debatt med EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Resolutionen börjar med att belysa att organisationer från det civila samhället gör ett viktigt arbete till stöd för flyktingar som flyr från krigsdrabbade länder och därför förtjänar skydd enligt Genèvekonventionen. Utan dessa insatser skulle den tragiska humanitära situationen, som nu märks i flera europeiska länder, kunna ha varit katastrofal.

EESK organiserar för närvarande tolv studieresor till elva EU-länder samt Turkiet, för att ta del av goda exempel där civilsamhällets organisationer ger stöd åt flyktingar. Sverige är ett av dessa länder. En rapport om erfarenheter från dessa besök kommer att tas fram i början av 2016.

EESK anser att det behöver skapas säkra korridorer för flyktingar från krigsdrabbade länder. Därtill behöver de europeiska länderna skapa ett gemensamt asylsystem baserat på harmoniserade procedurer i hela EU. Det innefattar ömsesidigt erkännande av beslut om flyktingstatus, delat ansvar och solidaritet och en översyn av Dublinförordningen.

EESK framhåller också att de grundläggande orsakerna till varför människor flyr måste behandlas. EUs samarbete med ursprungs- och transitländer måste vara baserat på respekt för mänskliga rättigheter.

För integration i samhället framhålls att tillträde till arbetsmarknaden bör prioriteras, genom erkännande av kvalifikationer och tillhandahållande av yrkes- och språkutbildning för dem som behöver det.

Ellen Nygren
Ledamot i EESK, nominerad av LO