Den brittiske premiärministern David Cameron på väg in till EU-toppmötet.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Cameron om Brexitförhandlingarna: Det finns en väg framåt

Premiärminister David Cameron säger sig ha gjort framsteg i förhandlingarna om britternas EU-medlemskap. Men frågan skjuts upp och bland flera stats- och regeringschefer finns ett stort motstånd mot Storbritanniens krav.

Den brittiske premiärministern David Cameron höll under torsdagens EU-toppmöte i Bryssel ett 45-minuterstal för övriga medlemsländers stats- och regeringschefer där han beskrev sina förväntningar och förhoppningar.

Inget konkret slogs dock fast under mötet annat än att EU-ledarna lovade ett ”nära samarbete för att hitta ömsesidigt tillfredsställande lösningar i alla fyra områden vid Europeiska rådet möte 17-18 februari”.

Decembertoppmötet var från början tänkt att bli det möte där en uppgörelse om kraven skulle nås bland de 28 stats- och regeringscheferna. Men den stora oenigheten bland dem gör att ett beslut skjuts på framtiden. David Cameron sade sig efteråt ändå vara nöjd.

– Den bra nyheten är att det finns en väg till en uppgörelse, sade Cameron efter mötet och tillade att det gjorts ”goda framsteg”.

– Folk vill hitta lösningar. Det finns en politisk vilja och ett momentum men det är mycket hårt arbete kvar att utföra, sade David Cameron.

Flera länder har dock satt ned klackarna i backen när det gäller Storbritanniens mest kontroversiella krav – att få diskriminera andra EU-medborgare som kommer till Storbritannien för att arbeta. David Cameron vill att dessa under fyra år ska vara utestängda från alla arbetsrelaterade bidrag.

Inför februaritoppmötet ska Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som är David Camerons förhandlingsmotpart, lägga fram en konkret text för stats- och regeringscheferna att ta ställning till.

Resultatet av omförhandlingarna ska ligga till grund när britterna innan år 2018 i en folkomröstning tar ställning till Storbritanniens fortsatta EU-medlemskap.