EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos och Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vill se krafttag om Polen trilskas i flyktingfrågan

Sverige kräver att kommissionen tar i med hårdhandskarna mot Polen om landet inte tar emot det antalet flyktingar som beslutats. När EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos besöker Stockholm på måndag vill regeringen ha tydliga svar på fyra frågor.

EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos kan få det hett om öronen när han besöker Sverige på måndag. Justitie- och migrationsminister  Morgan Johansson (S) är irriterad och tycker att EU-kommissionen gör för lite för att hålla ordning i flyktingfrågan.

– Till exempel Polen har gått ut och sagt att de inte vill leva upp till sina åtaganden. Det är visserligen en ny regeringen men de är trots allt bundna av EU-beslutet, säger Morgan Johansson till Europaportalen.

Den 22 september röstade en stor majoritet av EU-länderna om att ett antal flyktingar i Italien och Grekland under två år ska flyttas till andra länder enligt en bestämd fördelning. Men på drygt två månader har bara 159 av totalt 106 000 flyktingar omfördelats.

– Det är ju ett misslyckande för EU. Ett antal EU-stater vill bara smita undan sitt ansvar, säger Morgan Johansson.  

Vad begär du av kommissionen?

– Att man agerar med kraft. Om [ett EU-land] går ut och säger att de inte vill hålla sina löften där Polen är exemplet då borde kommissionen agerar mot det medlemslandet, säger Morgan Johansson och hänvisar till att kommissionen som är fördragets väktare måste använda de instrument som finns för att få ordning i leden.

En av möjligheterna för EU-kommissionen är att stämma de länder som bryter mot fattade beslut till EU-domstolen.

Bakom regeringens höga tonläge ligger en önskan att även Sverige ska kunna flytta ett större antal flyktingar till andra EU-länder. Då är det avgörande att systemet fungerar. Sammanlagt återstår 54 000 omflyttningsplatser att fördela.

Kommer Sverige att få vara med i EU:s omflyttningsprogram av flyktingar?

– Ja, det är klart. Det är min bedömning.

Hur många av omflyttningsplatserna vill du ha?

– Det får vi diskutera. Men så många som möjligt, säger Morgan Johansson.