Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel: Utan flyktingfördelning riskeras Schengen

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel ifrågasätter huruvida passunionen Schengen kan fortsätta utan flyktingfördelning samtidigt som allt fler länder vägrar ta emot flyktingar.

EU-länderna har enats om att fördela 160 000 flyktingar men än så länge har omfördelningen gått långsamt. Nu sätter den tyska förbundskanslern press på medlemsländerna att leva upp till sina löften genom att ifrågasätta passfriheten inom Schengen.

– En solidarisk flyktingfördelning efter ekonomisk styrka och förutsättningar är […] ingen petitess utan berör frågan huruvida Schengenområdet kan upprätthållas på obegränsad tid, sade Angela Merkel under en debatt i tyska förbundsdagen på onsdagen.

Thomas Oppermann, det socialdemokratiska koalitionspartiet SPD:s gruppledare i parlamentet, pekade på det svenska beslutet att kraftigt inskärpa asylrätten för att minska inflödet av flyktingar.

– De länder som hittills tagit mot [flyktingar], som Sverige har meddelat att deras kapacitet är uttömd. Så kan det inte fortsätta under nästa år, sade Oppermann.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tar problematiken ett steg längre och menar att Schengen utgör en förutsättning för euron.

– En gemensam valuta har ingen mening om Schengen faller. [Schengen] är en av grundpelarna i det europeiska bygget, sade Jean-Claude Juncker i en debatt i EU-parlamentet på onsdagen.

Omfördelningen av sammanlagt 160 000 flyktingar går mycket trögt. I dagsläget har endast 159 flyktingar omfördelats, motsvarande 0,1 procent.

Polens nya nationalkonservativa regering har meddelat att den inte längre vill ta emot några flyktingar inom omfördelningsprogrammet.

– Vi är inte redo att acceptera de flyktingkvoterna, sade premiärminister Beata Szydło tidigare i veckan

Både Slovakien och Ungern förbereder rättsliga åtgärder mot beslutet och vill dra det inför EU-domstolen.

I helgen drog Danmarks konservative statsminister Lars Løkke Rasmussen tillbaka sitt löfte om att ta emot tusen flyktingar inom omfördelningsprogrammet. Danmark, som har ett fördragsfäst undantag från EU:s flyktingpolitik, var dock inte bundet att ta emot några flyktingar men lovade i september att ändå göra det.

– Förutsättningen för att de skulle fördelas var ju att Grekland och Italien har kontroll på det hela och de har de inte. Så man kan säga att [flyktingarna] omfördelat sig själva. Därför kommer det inte på tal att ta de tusen innan systemet fungerar igen, sade Løkke Rasmussen till DR.