Statsminister Stefan Löfven (S) i riksdagens EU-nämnd.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven inför toppmöte: Flyktingfrågan kan bli farlig för EU

Statsminister Stefan Löfven avvisar inte Moderaternas förslag om striktare tillämpning av Dublinförordningen. Samtidigt varnar han för vad som kan hända om inte EU lyckas bli överens i flyktingpolitiken.

Torsdagens extrainkallade EU-toppmöte på Malta ska utvärdera hur det gått med tidigare beslut i flyktingpolitiken.  

För Sverige är den viktigaste frågan att få igång den så kallade omfördelningsmekanismen för en jämnare fördelning av asylsökande. Det slog statsminister Stefan Löfven (S) fast när han på tisdagen mötte riksdagens EU-nämnd för att spika Sveriges linje.

I september beslutade EU-länderna att asylsökande ska kunna flyttas mellan EU-länder för en jämnare fördelning. Hittills har dock bara 147 personer av utlovade 106 000 flyktingar omflyttats från Grekland och Italien till andra EU-länder.   

I förra veckan begärde regeringen hos EU-kommissionen att flyktingar som befinner i sig i Sverige ska kunna omflyttas till andra EU-länder.

– Vi vill omfattas av omfördelningen därför att vi har tagit emot många i förhållande till vår capita. Många många fler än vad andra länder har gjort. Omfördelningen måste implementeras så att den fungerar full ut, säger Stefan Löfven.

Måndagens moderata utspel om bland annat tillfälliga gränskontroller och striktare tillämpning av Dublinförordningen dominerade inte minst journalisternas frågor efter EU-nämndsmötet. Moderaterna vill att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige.

Stefan Löfven argumenterade inte emot i sak utan slog fast att ” Dublinförordningen gäller och ska tillämpas”. Men att de moderata förslagen måste utredas vidare och sedan i lämplig mån förankras i EU.

– Jag tror inte Moderaterna har gjort en konsekvensanalys och vi kan inte i den här stunden bara kasta ur oss mer eller mindre oreflekterade förslag. Jag är inte beredd att säga bu eller bä till det ena eller det andra. Dels måste det analyseras hur det påverkar oss vilka konventioner bryter vi då emot eventuellt och hur kan det påverka andra länder. Huvudstrategin måste vara att vi gör detta samlat i Europeiska unionen, säger Stefan Löfven.

Statsministern vill varna för splittring.

– Om EU samlat inte klarar att hantera den här frågan då har vi en risk för EU. Det här är farligt för migrationsfrågan och för de flyktingar som behöver hjälp men det är också farligt för Europeiska unionen. Vi måste klara det här tillsammans och det finns ingen annan lösning, säger Stefan Löfven.