8 december ska lagförslaget behandlas i Folketinget.

Bild: hjalmarGD

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kritiserat förslag: Svårare för infödda få dansk medborgarskap

Danska regeringen vill göra det svårare för flyktingars barn att få medborgarskap även om de är födda och uppväxta i landet.

Enligt lagförslaget måste unga som är födda och uppväxta i Danmark framöver uppfylla samma krav som alla andra utlänningar när de ansöker om medborgarskap. En ansökan kan göras först när personen fyllt 18 år.

Men en sådan lag kan enligt Institut for Menneskerettigheder bryta mot Europeiska konventionen om medborgarskap som säger att det ska vara lättare för personer som är födda och bosatta i ett land att få medborgarskap än för andra utlänningar. Endast tidigare danska medborgare och medborgare från övriga nordiska länder ska undantas från kravet.

– Det är institutets uppfattning att alla unga som är födda i Danmark ska få tillgång till medborgarskap på samma villkor som unga från de nordiska länderna, sade Eva Ersbøll, forskare på Institut for Menneskerettigheder i en kommentar.

Frågan om skärpta regler för medborgarskap ska debatteras i Folketinget i början av december. Förutom det borgerliga blocket stöds förslaget av Socialdemokraterne.

I mitten av oktober började en rad nya regler gälla som gör det svårare för utlänningar att få medborgarskap. Detta sker genom bland annat tuffare språkkrav, krav på ekonomisk självständighet och att man inte är straffad.