EU-parlamentariker Jasenko Selimović

Bild: Conatum

Hoppa till artikelns andra spalt.

Jasenko Selimović: Vi har böjt oss för de populistiska stämningarna

En Europavurmande folkpartist har tagit plats i EU-parlamentet och uppmanar till fördjupning av unionen.

För en dryg månad sedan tog Jasenko Selimović över efter Marit Paulsen som av hälsoskäl tvingades sluta i förtid.

Selimović är en stark förespråkare av fördjupat EU-samarbete även om det, som han säger, ”är väldigt impopulärt” i dag.

– Det är politikernas fel. Vi har böjt oss för de populistiska stämningarna. Vi har inte orkat ta debatten om behovet av en fördjupad union innan något händer, säger Jasenko Selimović till Europaportalen.

Istället har den ekonomiska, finansiella och nu flyktingkrisen tvingat fram en fördjupning, menar han

– Vi har väntat på att krisen ska visa oss att EU faktiskt måste fördjupas och då fördjupar man bakvägen och säger till medborgarna att nu är det gjort, säger han och pekar på att EU och Bryssel ofta görs till syndabockar för mycket som medlemsländerna själva är med och bestämmer.

– Politikerna på nationell nivå löser sina problem med väljarkåren att de tar de nödvändiga åtgärderna till Bryssel och låter Bryssel driva dem och sedan får de någon att skälla på, säger han och tillägger att han personlig erfarenhet av det från sin tid som statssekreterare.

– Jag känner till flera olika regeringskanslier som har bett Bryssel att säga en sak för att sen i efterhand när den saken kommer från Bryssel säga att: Det där hemska Bryssel.

Han tror att EU-samarbetet kommer att fördjupas och pekar ut arbetsmarknaden, integrationspolitiken och sociala skyddsnät som tänkbara områden.

– Jag förstår att det är väldigt impopulärt att säga det men vi kommer snart att se behovet av det, säger Jasenko Selimović.

I juni enades medlemsländerna och EU-parlamentet om ett stort lagpaket om mediciner för djur och djurhälsa som Marit Paulsen ansvarat för. Selimović ta nu över denna uppgift och menar att det ännu återstår mycket arbete med över tusen ändringsförslag.

– Det är som det brukar vara. Om man frågar en avgående VD så brukar denne säga att allt är färdigt, klappat och klar. Om man frågar den tillträdande VD:n så säger denne att: det visste inte jag, säger Jasenko Selimović.

Paketet handlar om att utöka utbudet för, ibland svåråtkomliga, djurläkemedel. Men ett ökat utbud får även andra konsekvenser.

– Om man höjer utbudet av veterinärmedicinska läkemedel kommer man även att höja problemen som man får av användningen med dem. Nämligen antibiotikaresistens.

Och det är där knäckfrågan ligger. Enligt Selimović finns en politisk samsyn men att djävulen finns i detaljerna.

Jasenko Selimović är även intresserad av säkerhets- och utvidgningsfrågor och är med i två av EU-parlamentets delegationer: Montenegro och Ukraina. Han ser Ryssland som det största hotet mot Europas säkerhet och EU:s utvidgning.

– Ryssland har använt sig av pipelines istället för stridsvagnar. Men målet har varit detsamma, nämligen att tvinga andra länder att dansa efter deras pipa.

Lösningen, menar Selimović, finns i EU:s så kallade energiunion som ska göra medlemsländerna mindre beroende av rysk, gas och olja.

– Energiunionen är det bästa sättet att komma förbi den politiska möjligheten att trycka på sin vilja på enskilda länder, säger Jasenko Selimović.