Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar nöjdast med ekonomin

Inga andra är lika glada för de senaste två årens ekonomiska utveckling som svenskarna.

Drygt hälften, 53 procent, av svenska folket anser att den finansiella situationen för hushållen blivit bättre under de senaste två åren, visar en opinionsundersökning som EU-parlamentet låtit genomföra. Det gör svenskarna till de klart positivaste i EU.

Annons

Mest missnöjda med den ekonomiska utvecklingen är grekerna där nio av tio anser att hushållens finansiella situation försämrats.

Inför den ekonomiska utvecklingen de kommande två åren tillhör svenskarna också de mest optimistiska, dock efter irländarna och britterna. Dystrast utsikter har grekerna där närmare två tredjedelar tror på försämrad ekonomi.