Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i samtal med Tysklands kristdemokratiske inrikesminister Tomas de Maizière på EU:s ministerråd. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny flyktingspolitik: Oklara effekter om säkra länder

En EU-lista över så kallade säkra länder ska minska antalet asylsökande tror EU-kommissionen men experter tvekar för Sveriges del.

EU-kommissionen vill att medlemsländerna i sin asylpolitik inför en lista över så kallade säkra ursprungsländer. En medborgare från ett sådant land har samma rätt som andra att söka asyl i något EU-land. Men i allmänhet ska EU-länderna utgå ifrån att dessa inte har något egentligt skyddsbehov och istället snabbehandla asylansökningarna. På detta sätt ska trycket på EU-ländernas asylmottagningar minska.

EU-kommissionen tror också att personer från säkra länder utan tillräckliga skyddsbehov kan avskräckas från att ta sig till EU för att söka asyl om medlemsländerna agerar lika för just det landet.

Regeringskansliets experter som Europaportalen talat med säger att det i dag är för tidigt att säga vilken betydelse en EU-lista kommer att få i praktiken. I Sverige används inte begreppet säkra länder men sedan länge finns en ordning att om en asylansökan bedöms vara ”uppenbart ogrundad” kan personen avvisas från landet innan fallet slutligen har prövats av migrationsöverdomstolen. Så kallade ogrundande ansökningar behandlas på betydligt kortare tid än andra.  

Enligt justie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som i morgon torsdag träffar sina europeiska ministerkollegor finns det en enighet att EU ska ha en lista på säkra ursprungsländer, frågan är bara vilka länder.

EU-kommissionen vill att Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet, länder som kandiderar för EU-medlemskap, ska betraktas som säkra.

– Sveriges åsikt är att Turkiet inte ska finnas med på listan mot bakgrund av vad som händer i landet, säger Morgan Johansson.

Men i slutändan kan Sverige tvingas acceptera Turkiet.

– Det kan bli så om frågan ställs på sin spets, men det finns många andra länder i EU som ställer sig frågande inför [att ha med Turkiet på listan].

Hittills i år har Sverige haft 160 asylsökande från Turkiet varav enligt justitie- och migrationsministern “bara en handfull” beviljats asyl. En lista där Turkiet finns med får därför ingen större praktisk betydelse för Sverige.

– Alla asylansökningar provas individuellt i vanlig ordning. För Sverige kommer det inte att betyda så mycket.

Frågan om säkra länder kommer också att behandlas när EU:s stats- och regeringschefer samlas till EU-toppmöte i nästa vecka 15–16 oktober i Bryssel.