Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström lovar nya tag i handelspolitiken

EU:s handelsavtal ska bli öppnare och garantera europeiska regler.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett icke lagstiftande förslag för att övertyga unionens invånare om vikten av handelsavtal.

– Under de senaste åren har det pågått en intensiv debatt i Europa om handel. Vi har dragit några viktiga lärdomar av den debatten, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström (FP).

– Handelspolitiken ska bli mer ansvarstagande – effektivare, öppnare – och inte bara fokusera på våra ekonomiska intressen utan även på våra värderingar, lovade den svenska kommissionären.

Kommissionen ska i framtiden bland annat publicera ”centrala förhandlingsdokument”. Handelsavtalen ska även garantera att europeiska miljö- och hälsostandarder inte tummas på och att ländernas rätt att fatta demokratiska beslut inte begränsas.

Annons

Den socialdemokratiska partigruppen S&D i EU-parlamentet välkomnade strategin.

– EU-kommissionen drar många korrekta slutsatser. Europeisk handelspolitik måste baseras på våra gemensamma värderingar och sträva mot det allmännas bästa, inte individuella särintressen, sade den tyske socialdemokratiske EU-parlamentarikern Bernd Lange som är ordförande i parlamentets handelsutskott i ett uttalande.

Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner som jobbar med handelsfrågor anser att strategin ”i stort sett är bra” men har några invändringar.

”Jag tycker att handelspolitik ska hålla sig till just handel. Om man överbelastar handelspolitiken med allt för många frågor, där man vill lösa ett problem genom att ge sig på handeln, riskerar man att slå undan benen för de som är helt beroende av handel. Oftast är det de allra fattigaste”, skriver Fjellner på sin blogg.

För förhandlingarna med USA om TTIP-avtalet innebär dock strategin inga nya förändringar. Men EU har i veckan meddelat att förhandlingar om frihandelsavtal med Tunisien ska inledas. Kommissionen söker dessutom mandat från medlemsländerna att få inleda förhandlingar om handelsavtal med Nya Zeeland och Australien och vill modernisera tidigare handelsavtal med Turkiet, Mexiko och Chile.

En majoritet, 56 procent, av EU-ländernas invånare är för ett frihandelsavtal med USA medan drygt en fjärdedel, 28 procent, är mot. I alla medlemsländer förutom Österrike, Tyskland och Luxemburg är förespråkarna fler än motståndarna.